Hoppa till huvudinnehållet

Två av tre svenskar positiva till att byta yrke

Nästan två av tre svenskar, 61 procent, är positiva till att byta karriär i framtiden – det visar en ny undersökning av Omställningsfonden. Kvinnor i åldersgruppen 18–29 år är mest positiva till att byta yrke, medan män i åldern 30–49 år är mest negativt inställda till att byta bana. I genomsnitt har svenskar i arbetsför ålder bytt karriär två gånger.

– Att byta karriär mitt i livet blir allt vanligare eftersom arbetsmarknaden i Sverige förändras i snabb takt. När verksamheter utvecklas ställs många gånger krav på ny kompetens hos medarbetarna för att klara helt eller delvis nya arbetsuppgifter, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden, som är en omställningsorganisation för välfärdssektorn.

Nästan två av tre svenskar, 61 procent, är positiva till att byta yrke eller bransch i framtiden. Mest positiva är kvinnor i åldern 18–29 år, där hela 73 procent uppger att de är positiva till att byta karriär i framtiden. Det visar en ny Sifoundersökning. Mest uttalat negativa till att byta karriär är män i åldern 30–49, där var tredje man, 31 procent, uppger att de är ganska eller mycket negativa till att byta karriär i framtiden. Bland svenskar i åldersgruppen 50–64 år är mer än varannan, 55 procent, positiv till att byta yrke eller bransch.

– Människor byter karriär av olika anledningar. I de flesta fall beror det troligtvis på att man vill prova på något helt nytt, men i andra fall kan det vara ofrivilligt. Under pandemin har både människor och verksamheter tvingats ställa om. Då kan det vara skönt att veta att det finns bra hjälp att få, säger Eva Wikström.

I genomsnitt har svenskar i åldern 18–64 år bytt karriär 1,8 gånger, visar Sifoundersökningen. Var fjärde, 26 procent, har aldrig bytt karriär, medan var femte, 22 procent, uppger att de sadlat om en gång. De som har bytt karriär i störst utsträckning är kvinnor i åldern 50–64 år, som har bytt 2,4 gånger i genomsnitt – att jämföra med kvinnor i ålder 18–29 år som hunnit byta karriär 1,4 gånger i snitt.

Omställningsfonden stöttar medarbetare, fackförbund och arbetsgivare vid karriärväxling och kompetensutveckling samt vid uppsägning på grund av arbetsbrist eller vid överenskommelse om avslutad anställning på grund av ohälsa. Arbetet omfattar cirka 1,2 miljoner anställda inom kommun- och regionsektorn och under de senaste fem åren har över 70 000 medarbetare i välfärdssektorn fått kompetensutveckling hos sin arbetsgivare med hjälp av medel från Omställningsfonden.

Om Sifoundersökningen:
Sifoundersökningen genomfördes som en webbaserad enkät under perioden 17–26 september 2021. 738 personer i åldern 18–64 år svarade på frågorna:

1. Om du tänker på att byta karriär i framtiden, vilka känslor väcker det hos dig?

18–64 år

Kvinnor 18–64 år

Män 18–64 år

Mycket positiva

13,4 %

15,2 %

11,7 %

Ganska positiva

47,2 %

46,9 %

47,5 %

Ganska negativa

18,3 %

17,2 %

19,5 %

Mycket negativa

4,5 %

3,0 %

5,9 %

Tveksam, vet ej

16,6 %

17,8 %

15,5 %


2. Hittills under ditt yrkesliv, hur många gånger har du helt bytt karriär? Med byta karriär menar vi hur många gånger du har bytt till ett helt nytt yrke eller bransch. Om du är osäker, gör en uppskattning. Vänligen ange antalet gånger.

Ålder

Antal karriärbyten

Kvinnor

Antal karriärbyten

Män

Antal karriärbyten

18–29 år

1,5

18–29 år

1,4

18–29 år

1,5

30–49 år

1,8

30–49 år

1,8

30–49 år

1,8

50–64 år

2,2

50–64 år

2,4

50–64 år

1,9

18–64 år

1,8

18–64 år

1,9

18–64 år

1,8

Publicerad 16 december 2021 Pressmeddelande

Fler nyheter

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef