Hoppa till huvudinnehållet

Tidig lokal omställning efter årsskiftet

SKR och Sobona samt Kommunal, OFR och AkademikerAlliansen har träffat en principöverenskommelse om ett nytt avtal om kompetens och omställning i välfärdssektorn. Det nya avtalet gäller från 1 maj 2020. Samtidigt har parterna beslutat att prolongera nuvarande TLO-KL fram till den 30 april 2020.

Nedan finns kort information om vad som gäller kring nuvarande KOM-KL, TLO-KL, prolongering av TLO-KL och nya avtalet KOM-KR.

Premie 

 • I enlighet med avtalet kommer arbetsgivare att betala en avgift om 0,1 procent av årslönesumman. Premien tas ut i början av 2020.

Nuvarande KOM-KL 

 • Inga förändringar i avtalet förrän den 1 maj då ett nytt avtal ersätter det nuvarande.

Nuvarande TLO -KL 

 • Från och med 1 dec 2019 går det inte att nyttja TLO-KL för nya föranmälningar eller insatser. 

Prolongering av TLO-KL 

 • TLO-KL prolongeras under perioden 1 januari till och med den 30 april då ett nytt avtal träder i kraft. 
 • Nya medel tillförs för proaktiva åtgärder inom kompetensutveckling. Totalt 250 mkr för hela 2020.

Nytt kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR 

Det nya avtalet, KOM-KR, kommer dels att omfatta proaktiva åtgärder gällande kompetensutveckling, dels aktiva insatser för arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist. 

 • Nya avtalstexter ska vara klara den 28 februari. 
 • Avtalet börjar gälla den 1 maj 2020.• Det nya avtalet omfattar även lärare som då har möjlighet att ta del av proaktiva åtgärder för kompetensutveckling. 

Medel

 • Totalt tillförs 250 mkr för 2020 för kompetensutveckling. Medlen fördelas proportionerligt i likhet med tidigare. 
 • De medel som är avsatta för TLO-KL för 2017-2019 men som inte har reserverats av respektive organisation per 2019-12-01 återförs till Omställningsfonden. De organisationer som har medel kvar kommer alltså inte att kunna nyttja dem. 
 • De föranmälningar och insatsanmälningar som gjorts före 2019-12-01 anses som reserverade medel och dessa insatser kan därmed fortsätta. 
 • Omställningsfonden vet i dagsläget inte exakt hur mycket medel varje organisation har att tillgå för proaktiva insatser 2020. Detta återkommer Omställningsfonden om. 
 • Från 2021 kommer medel för kompetensutveckling att tillföras för tre år i taget. Parterna fattar beslut om hur mycket medel som ska avsättas inför varje treårsperiod.

Omställningsfonden återkommer med mer information och förtydliganden så snart som möjligt.

För mer information se skr.se

 • Cirkulär om prolongering av lokala omställningsmedel, TLO-KL, och turordningsbestämmelser
 • Cirkulär om principöverenskommelse om nytt kompetens- och omställningsavtal
 • Cirkulär om principöverenskommelse med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

Publicerad 01 juni 2020 Nyhet

Fler nyheter

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef