Hoppa till huvudinnehållet

Tidig lokal omställning efter årsskiftet

SKR och Sobona samt Kommunal, OFR och AkademikerAlliansen har träffat en principöverenskommelse om ett nytt avtal om kompetens och omställning i välfärdssektorn. Det nya avtalet gäller från 1 maj 2020. Samtidigt har parterna beslutat att prolongera nuvarande TLO-KL fram till den 30 april 2020.

Nedan finns kort information om vad som gäller kring nuvarande KOM-KL, TLO-KL, prolongering av TLO-KL och nya avtalet KOM-KR.

Premie 

 • I enlighet med avtalet kommer arbetsgivare att betala en avgift om 0,1 procent av årslönesumman. Premien tas ut i början av 2020.

Nuvarande KOM-KL 

 • Inga förändringar i avtalet förrän den 1 maj då ett nytt avtal ersätter det nuvarande.

Nuvarande TLO -KL 

 • Från och med 1 dec 2019 går det inte att nyttja TLO-KL för nya föranmälningar eller insatser. 

Prolongering av TLO-KL 

 • TLO-KL prolongeras under perioden 1 januari till och med den 30 april då ett nytt avtal träder i kraft. 
 • Nya medel tillförs för proaktiva åtgärder inom kompetensutveckling. Totalt 250 mkr för hela 2020.

Nytt kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR 

Det nya avtalet, KOM-KR, kommer dels att omfatta proaktiva åtgärder gällande kompetensutveckling, dels aktiva insatser för arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist. 

 • Nya avtalstexter ska vara klara den 28 februari. 
 • Avtalet börjar gälla den 1 maj 2020.• Det nya avtalet omfattar även lärare som då har möjlighet att ta del av proaktiva åtgärder för kompetensutveckling. 

Medel

 • Totalt tillförs 250 mkr för 2020 för kompetensutveckling. Medlen fördelas proportionerligt i likhet med tidigare. 
 • De medel som är avsatta för TLO-KL för 2017-2019 men som inte har reserverats av respektive organisation per 2019-12-01 återförs till Omställningsfonden. De organisationer som har medel kvar kommer alltså inte att kunna nyttja dem. 
 • De föranmälningar och insatsanmälningar som gjorts före 2019-12-01 anses som reserverade medel och dessa insatser kan därmed fortsätta. 
 • Omställningsfonden vet i dagsläget inte exakt hur mycket medel varje organisation har att tillgå för proaktiva insatser 2020. Detta återkommer Omställningsfonden om. 
 • Från 2021 kommer medel för kompetensutveckling att tillföras för tre år i taget. Parterna fattar beslut om hur mycket medel som ska avsättas inför varje treårsperiod.

Omställningsfonden återkommer med mer information och förtydliganden så snart som möjligt.

För mer information se skr.se

 • Cirkulär om prolongering av lokala omställningsmedel, TLO-KL, och turordningsbestämmelser
 • Cirkulär om principöverenskommelse om nytt kompetens- och omställningsavtal
 • Cirkulär om principöverenskommelse med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

Publicerad 16 december 2019 Nyhet

Fler nyheter

​Var fjärde tror på karriärbyte inom de närmaste fem åren

Svensk arbetsmarknad har påverkats hårt av pandemin och historiskt höga arbetslöshetssiffror är att vänta det kommande året. Men de flesta som arbetar är positiva till att byta yrke om de blir uppsagda, givet att de får stöd och hjälp. En fjärdedel tror också att de kommer byta karriär eller yrke de närmaste fem åren. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Omställningsfonden.

Pressmeddelande

Uppsägningar ökar i välfärdssektorn

Närmare 1 000 medarbetare har sagts upp på grund av arbetsbrist från kommuner, regioner och kommunala företag under första halvåret i år. Det är en kraftig ökning jämfört med 2019 då drygt 660 medarbetare blev uppsagda. Yrkesrollerna varierar men den grupp som sticker ut något i statistiken är lärare. Totalt har 117 lärare sagts upp, varav 45 under juni månad.

Nyhet

​Ökade möjligheter till validering särskilt viktigt för välfärdssektorn

Omställningsfonden är övergripande till Valideringsdelegationens slutbetänkande ”Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande" och framhåller vikten av ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering. – Ökade möjligheter till validering är särskilt viktigt för välfärdssektorn, där kompetensförsörjningen är en stor utmaning, säger Eva Wikström,vd på Omställningsfonden,

Pressmeddelande