Hoppa till huvudinnehållet

Nytt kollektivavtal som främjar det livslånga lärandet

Vi har spännande tider framöver! I början av juni väntas Riksdagen att fatta beslut om en reformerad arbetsrätt, ett nytt omställningsstudiestöd och ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

Det är de största förändringarna på svensk arbetsmarknad i modern tid och ska ge både flexibilitet och trygghet i arbetslivet. De nya lagarna ska träda i kraft vid halvårsskiftet. Det ska vara möjligt att söka det nya omställningsstudiestödet från och med den 1 oktober 2022, för studier som startar i januari 2023. Stödet ska främja det livslånga lärandet och uppmuntra till kompetensutveckling inom det egna yrket eller för att helt byta bransch.

För välfärdssektorn har parterna tecknat ett nytt kollektivavtal om kompetens och omställning som möter de nya lagarna men som också bidrar till att möta sektorns kompetensförsörjningsutmaning. Det nya avtalet innebär stora möjligheter till kompetensutveckling och karriärstöd för medarbetare i välfärdssektorn och ger exempelvis möjlighet till extra ekonomiskt stöd till medarbetare som vill vidareutvecklas inom sektorn.

I det nya kollektivavtalet utökas också Omställningsfondens uppdrag. Till exempel kommer vi framöver att kunna ge karriärstöd till medarbetare som fortfarande är kvar i sin anställning och till visstidsanställda vars tidsbegränsade anställning löper ut.

På Omställningsfonden riggar vi nu för att kunna informera arbetsgivare, fackligt förtroendevalda och medarbetare i välfärdssektorn om de nya möjligheterna som både avtalet och omställningsstudiestödet innebär. Vi kommer att möta er på olika sätt, genom våra rådgivare, webbplatsen, nyhetsbrev och i sociala medier. Om du ännu inte följer oss på LinkedIn, så gör gärna det så du inte missar något.

Publicerad 25 april 2022 Blogginlägg

Fler nyheter

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef