Hoppa till huvudinnehållet

Nytt avtal för kompetensutveckling och omställning

Sveriges Kommuner och Regioner, Sobona, Kommunal, OFR och AkademikerAlliansen har träffat en överenskommelse om ett nytt kompetens- och omställningsavtal. Det nya avtalet stärker ytterligare möjligheterna till omställning och kompetensutveckling, vilket är bra för både medarbetare och arbetsgivare. 

Möjligheterna att arbeta med förebyggande insatser i syfte att undvika framtida arbetsbrist förstärks när medarbetarna kan få grundläggande stöd och omställningsstudiestöd. Avtalet stärker medarbetarens anställningsbarhet och möjligheter att vara fortsatt attraktiv på arbetsmarknaden.

- Det är glädjande att vi kan fortsätta arbetet, med såväl omställning som kompetensutveckling inom välfärden tillsammans med arbetsgivare och fackliga företrädare, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden i en kommentar.

- I kombination med omställningsstudiestödet och de nya kollektivavtalade studiestöden får medarbetarna ekonomiska möjligheter till kompetensutveckling genom hela arbetslivet.

Utökat uppdrag

Omställningsfonden får med det nya kompetens- och omställningsavtalet ett utökat uppdrag både som registrerad omställningsorganisation och i arbetet med strategisk kompetensförsörjning.

- Vi ser fram emot de utökade uppdragen och möjligheterna att nyttja de erfarenheter vi samlat på oss under åren vi arbetat med omställnings- och kompetensutvecklingsinsatser, säger Eva Wikström. 

Fakta:

Omställningsavtalet KOM-KR träder i kraft den 1 oktober 2022 och gäller 1,2 miljoner medarbetare i kommuner, regioner och kommunala företag inom Sobona.

  • Avtalet anpassas så att Omställningsfonden kan bli en registrerad omställningsfond.
  • Grundläggande stöd i form av bland annat vägledning och rådgivning införs.
  • Arbetsgivare har fortfarande möjlighet att söka medel för förebyggande insatser.
  • Tre nya kollektivavtalade studiestöd som ger goda ekonomiska villkor för kompetensutveckling och omställning med studiestöd införs.
  • Ekonomiskt stöd förändras i vissa delar.
  • Omställningsfondens uppdrag utökas bland annat genom möjlighet att stötta arbetsgivare vid arbete med strategisk kompetensförsörjning.
  • Premien är 0,25 procent (varav 0,15 procent som ersätts av staten).

Läs mer på skr.se och på kommunal.se

Publicerad 21 december 2021 Nyhet

Fler nyheter

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef