Hoppa till huvudinnehållet

Nya utmärkelser ska uppmuntra karriär- och kompetensutveckling i välfärden

Nu instiftas utmärkelserna Årets karriärväxling och Årets kompetensutveckling, som ska inspirera välfärdens medarbetare att utveckla sin kompetens och samtidigt avdramatisera bilden av omställning. Bakom satsningen står kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden.

Att bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller göra en överenskommelse om att sluta jobbet på grund av nedsatt arbetsförmåga behöver inte innebära slutet på en fin karriär. Tvärtom. Omställningsfonden vill nu uppmärksamma människor som har vågat ta steget in i något nytt genom att för första gången dela ut Årets karriärväxlare. Utmärkelsen kommer att tilldelas en person som har gjort en stor, modig eller oväntad karriärväxling med stöd från Omställningsfonden.

– Att byta arbetsplats eller karriär kan kännas skrämmande, men för många förändras arbetslivet till det bättre. Genom att lyfta fram goda exempel på karriärväxlingar vill vi avdramatisera bilden av omställning så att nödvändig förändring kan ses som en möjlighet och inte en svårighet, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Omställningsfonden instiftar även utmärkelsen Årets kompetensutveckling, som kommer att tilldelas en verksamhet inom en kommun, region eller ett kommunalt företag som har genomfört en lyckosam kompetensutvecklingsinsats för en eller flera medarbetare.

– Kompetensutveckling ökar medarbetarens anställningstrygghet och karriärmöjligheter, samtidigt som det är till stor nytta för verksamheten. Med den här utmärkelsen vill vi inspirera till en fortsatt och utökad satsning på kompetensutveckling inom välfärden – det gynnar både individen, organisationen och samhället i stort, säger Eva Wikström.

Nominering till utmärkelserna sker via ett formulär på https://www.omstallningsfonden.se/om-oss/arets-karriarvaxlare-arets-kompetensutveckling/ med start den 18 oktober 2021. En jury bestående av åtta ledamöter utser sedan en vinnare inom varje kategori. Juryn består av bland andra fackförbundet Visions ordförande Veronica Magnusson, föreläsaren och journalisten Karin Adelsköld samt Omställningsfondens vd Eva Wikström. Sista dag för nominering är den 30 november 2021.


Fakta: Om Omställningsfonden

Omställningsfonden stöttar medarbetare inom välfärden som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Stödet gäller i max två år. De allra flesta, 92 procent, som avslutades från Omställningsfonden under tredje kvartalet 2021 gick vidare till ny sysselsättning. 72 procent fick nytt jobb och 20 procent påbörjade längre studier. Den genomsnittliga tiden till ny sysselsättning var 6 månader. Sedan maj 2020 stöttar Omställningsfonden även medarbetare som gjort en överenskommelse om att avsluta anställningen på grund av nedsatt arbetsförmåga.

I Omställningsfondens uppdrag ingår även att arbeta förebyggande med kompetensutveckling inom kommuner, regioner och kommunala företag som är medlemmar i Sobona. Under åren 2021–2023 kan välfärdssektorn söka 750 miljoner kronor från Omställningsfonden för att kompetensutveckla medarbetare i förebyggande syfte och därmed förhindra framtida uppsägningar.

Fakta: Årets karriärväxlare och Årets kompetensutveckling
Årets karriärväxlare och Årets kompetensutveckling är två nya utmärkelser som kommer att delas ut av kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden från och med 2022. Juryn består av:

  • Karin Adelsköld, föreläsare, komiker och journalist
  • Veronica Magnusson, styrelseledamot i Omställningsfonden och ordförande i fackförbundet Vision
  • Elisabeth Unell, styrelseledamot i Omställningsfonden och oppositionsråd i Västerås Stad
  • Kenneth Österberg, styrelseledamot i Omställningsfonden och regionråd i Region Västmanland
  • Chamilla Bohman, styrelsesuppleant i Omställningsfonden och enhetschef i Kommunal
  • Essie Majkowitz, ledamot i beredningsgruppen och förhandlare på Sveriges Arbetsterapeuter
  • Maria Ericsson, omställningsrådgivare på Omställningsfonden
  • Eva Wikström, vd på Omställningsfonden

Läs mer om utmärkelserna på https://www.omstallningsfonden.se/om-oss/arets-karriarvaxlare-arets-kompetensutveckling/

Publicerad 24 januari 2022 Pressmeddelande

Fler nyheter

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef