Hoppa till huvudinnehållet

Nya medel för förebyggande insatser

Omställningsfondens styrelse, med representanter från SKR, Sobona, Kommunal, OFR och AkademikerAlliansen, har beslutat att tillföra nya medel för förebyggande insatser för 2024–2026. Totalt handlar det om 750 mkr som fördelas mellan alla kommuner, regioner och medlemmar i Sobona.

-Det är glädjande att vi kan bidra till att möta de stora behov av kompetensutveckling som finns i sektorn. Vi vet av erfarenhet att medlen gör stor nytta, säger Eva Wikström, vd för Omställningsfonden.

Fördelningen är klar för kommuner och regioner som har en proportionerlig tilldelning utifrån total årslönesumma. Företag som är medlemmar i Sobona ansöker precis som tidigare ur en gemensam pott.

Förebyggande insatser ska stärka arbetsgivarens kompetensförsörjning och medarbetarens anställningstrygghet hos arbetsgivaren. Insatserna kan ske i form av utbildning, validering, handledning/coachning och andra kompetenshöjande insatser för medarbetare.

Nytt för denna medelsperiod är att samtliga insatser måste rekvireras senast tre år efter medelsperiodens slut. Den 31 december 2029 är därmed sista dagen att rekvirera insatser för 2024–2026. Tidigare medelsperioder påverkas inte.

Mer information hittar du här

Publicerad 22 januari 2024 Nyhet

Fler nyheter

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef