Hoppa till huvudinnehållet

Nya avtalet skapar nyfikenhet

Efter snart tre månader med det nya kollektivavtalet kan vi på Omställningsfonden konstatera att det finns ett stort intresse bland chefer och fackliga företrädare att få veta mer. Inte minst om de nya stöden till tidsbegränsat anställda och om karriär- och studierådgivningen som välfärdens medarbetare kan få redan under anställningen.

– Att fler grupper kan få stöd är positivt och vi uppmuntrar alla initiativ som ni tar för att sprida kunskap om detta. Omställningsfonden har haft många informationstillfällen om nya avtalet och fler planeras för. Du hittar också information om avtalets alla delar på vår nya fina hemsida >>

Nästa år är sista året i innevarande medelsperiod för förbyggande insatser. Det som förtydligats i avtalet är att det ska vara kompetenshöjande insatser för verksamhetens behov som ökar medarbetarnas anställningstrygghet och som är utöver ordinarie kompetensutveckling. Kontakta gärna ansvarig omställningsrådgivare för vägledning och diskussion så medlen nyttjas.

Det strategiska stöd som Omställningsfonden ska erbjuda, väcker en del frågor. Än har vi inte ett fullgott svar på vad det innebär eftersom stödet är under utveckling. Tillsammans med ett 10-tal organisationer av olika storlek och med olika förutsättningar arbetar vi för att ta fram verktyg och metoder som kan underlätta arbetet ute i verksamheterna. Men redan nu kan våra omställningsrådgivare leda workshops och ge stöd vid arbete med kompetensbehov i verksamheten. Läs gärna mer om det här >>

Det nya omställningsstudiestödet, som kan ge upp till 80 procent av lönen i bidrag, har fått en flygande start. Av de över 20 000 ansökningar som CSN fått in kommer många, närmare 4 000 från personer som arbetar inom välfärden. Den övervägande majoriteten av ansökningar som hittills kommit till Omställningsfonden, gäller vidareutbildningar för att kunna arbeta kvar i sektorn. Det är glädjande och goda nyheter och ett sätt att möta den kompetensutmaning som välfärdssektorn har.

God jul och gott nytt år!

Publicerad 15 december 2022 Blogginlägg

Fler nyheter

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef