Hoppa till huvudinnehållet

Nedsatt arbetsförmåga vanligast orsak till avslutad anställning i välfärden


Nedsatt arbetsförmåga var den vanligaste anledningen till avslutad anställning inom välfärdssektorn under det första halvåret 2022. Det visar Omställningsbarometern, en kartläggning av arbetsmarknaden inom välfärden som tas fram av Omställningsfonden.

– Den trend vi ser hittills under 2022 är att fler lämnar välfärdssektorn på grund av nedsatt arbetsförmåga på grund av fysisk eller psykisk ohälsa. Däremot är det allt färre inom välfärden som sägs upp på grund av arbetsbrist, vilket såklart är en positiv utveckling, säger Anita Grönberg, verksamhetschef på Omställningsfonden.

Totalt var det 595 medarbetare inom välfärden som sades upp eller vars anställning avslutades på grund av nedsatt arbetsförmåga under det första halvåret 2022. Av dessa sades 286 upp på grund av arbetsbrist och 309 anställningar avslutades på grund av nedsatt arbetsförmåga. Under helåret 2021 var motsvarande siffror 1 040 uppsägningar på grund av arbetsbrist och 637 avslutade anställningar.

Undersköterskor följt av förskollärare och vårdbiträde är de vanligaste yrkesgrupperna vars anställning har avslutats på grund av nedsatt arbetsförmåga under det första halvåret 2022. Bland de medarbetare som sagts upp på grund av arbetsbrist är fordonsförare, lärare och personlig assistent de mest representerade yrkena under samma period.

– Det är kvinnodominerade yrken inom kommuner som har störst antal avslut av anställning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Inom regionerna ser vi mycket låga nivåer av uppsägningar och avslutade anställningar. Men varje avslut, oavsett anledning, kan innebära en svår situation för den enskilda medarbetaren. Därför är det viktigt att känna till att det finns stöd att få från omställningsorganisationer, säger Anita Grönberg.

Omställningsfonden stöttar medarbetare inom välfärden som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist eller som gjort en överenskommelse om att avsluta anställningen på grund av nedsatt arbetsförmåga. De allra flesta som sagt upp på grund av arbetsbrist, 90 procent, som lämnade Omställningsfonden under det första och andra kvartalet 2022 gick vidare till ny sysselsättning. 76 procent fick nytt jobb och 14 procent påbörjade längre studier.

I Omställningsfondens uppdrag ingår även att arbeta förebyggande med kompetensutveckling inom kommuner, regioner och kommunala företag som är medlemmar i Sobona. Under åren 2021–2023 kan välfärdssektorn söka 750 miljoner kronor från Omställningsfonden för att kompetensutveckla medarbetare i förebyggande syfte och därmed förhindra framtida uppsägningar.

Pressbilder fria för användning

Här finns en pressbild på Anita Grönberg, verksamhetschef på Omställningsfonden.


Fakta: Yrkesgrupper inom välfärden med flest antal uppsagda på grund av arbetsbrist, Q1–Q2 2022:

Fordonsförare

50

Lärare

38

Personlig assistent

24

Fakta: Yrkesgrupper inom välfärden med flest antal avslutade anställningar på grund av nedsatt arbetsförmåga, Q1–Q2 2022:

Undersköterska

93

Förskollärare

27

Vårdbiträde

21


Utveckling av antal uppsagda inom välfärden på grund av arbetsbrist:


Utveckling av antal avslutade anställningar inom välfärden på grund av nedsatt arbetsförmåga:

Publicerad 12 juli 2022 Pressmeddelande

Fler nyheter

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef