Hoppa till huvudinnehållet

Många jobbsökare väljer högskolestudier

Andelen uppsagda medarbetare som väljer att studera ökar. Från 6 % 2017 till 16% 2020. Majoriteten har valt kurser eller program på högskolenivå, följt av studier på yrkeshögskola. Det visar en undersökning som Omställningsfonden gjort bland personer som sagts upp på grund av arbetsbrist från kommuner, regioner och kommunala företag.

Undersökningen har gjorts av Jessica Björkquist och Hanna Forsberg, beteendevetare med IT-inriktning som idag studerar masterprogram vid Södertörns högskola samt Linnéuniversitetet. Tillsammans har de genomfört intervjuer och enkäter bland personer som valt studier för att få en bild av vad de gör idag, vad studierna ledde till samt vad Omställningsfonden bidrog med.

Många väljer kandidatprogram

De allra flesta som valt att studera vidare har gjort det på universitets- eller högskolenivå. 

– Populärt är exempelvis kandidatprogram som gymnasielärare, förskollärare, sjuksköterska, socionom, säger Jessica Björkqvist. 

YH på andra plats

Näst flest har valt studier på yrkeshögskola och då främst utbildningar inom KBT (kognitiv beteendeterapi), journalistik, ekonomi och undersköterska.

Genom studierna har flera fått olika typer av legitimationer eller certifikat vilket gjort dem mer attraktiva på marknaden och gett ökad trygghet, bättre självförtroende och större självständighet.

Personlig utveckling

– Att studera har för de allra flesta inneburit ett lyft för den fortsatta karriären. Förutom det har det också gett personlig utveckling som bidragit till större trygghet, starkare självförtroende och ökad självständighet, säger Hanna Forsberg.

Möjlighet till karriärväxling

Studierna har av många beskrivits som en möjlighet för karriärbyte. Det styrks av det faktum att cirka 45 % svarade att studierna inte är relaterade till deras tidigare arbete.

– Flera menar att studierna gett dem möjlighet att helt byta karriär, något som flera länge hade drömt om, säger Jessica och fortsätter:

– Så gott som samtliga var otroligt nöjda och tacksamma med stödet de fått och inte minst den personliga pepp de fått av sina rådgivare.

Fakta om undersökningen

Undersökningen genomfördes både via telefonintervjuer och enkät. Vid 52 genomförda intervjuer uppnådde datainsamlingen en mättnad, det vill säga att intervjuerna inte längre bidrog med nya insikter och datainsamlingen övergick därmed till utskick av enkäter. Enkäten besvarades av 113 personer.

Personerna som omfattas av undersökningen har under 2019 – 2020 anmälts till Omställningsfonden för att de sagts upp på grund av arbetsbrist. Undersökningen redovisar resultat för personer som valt att gå vidare till studier som sker på minst halvfart och omfattar minst en termin. Studierna omfattar alltifrån enstaka kurser till flera års studier på ett program. Kortare kurser räknas inte som studier i Omställningsfondens uppföljning

Publicerad 28 maj 2021 Nyhet

Fler nyheter

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef