Hoppa till huvudinnehållet

Kraftig minskning av uppsagda inom välfärden

Under tredje kvartalet 2021 blev 194 medarbetare inom välfärden uppsagda på grund av arbetsbrist, vilket är den lägsta kvartalssiffran sedan 2018. Hittills i år har totalt 859 medarbetare sagts upp. Det visar Omställningsbarometern, en kartläggning av omställning inom välfärden som tas fram av Omställningsfonden.

– Att antalet uppsägningar i välfärden nu ligger på så låga nivåer är oerhört positivt. Samtidigt är det fortsatt en hög efterfrågan på utbildad personal inom välfärden. För att välfärdssektorn ska klara kompetensförsörjningen under 2020-talet är det nödvändigt att arbeta strategiskt med kompetenshöjande insatser, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Under tredje kvartalet 2021 blev 194 medarbetare i välfärdssektorn uppsagda på grund av arbetsbrist, vilket är den lägsta kvartalssiffran sedan 2018 och en minskning med hela 38 procent jämfört med tredje kvartalet 2020. Totalt har 859 medarbetare sagts upp under 2021, att jämföra med 1 258 under motsvarande period i fjol. Det visar Omställningsbarometern, en ny kartläggning av omställning inom välfärden som tas fram av kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden.

– Att byta arbetsplats eller karriär är en naturlig del av arbetslivet. Samtidigt kan dessa förändringar vara svåra för den enskilde. Därför är det viktigt att känna till att det finns hjälp att få så att nödvändig förändring kan ses som en möjlighet och inte en svårighet, säger Eva Wikström.

Omställningsfonden stöttar medarbetare inom välfärden som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Stödet gäller i max två år. De allra flesta, 92 procent, som avslutades från Omställningsfonden under tredje kvartalet 2021 gick vidare till ny sysselsättning. 72 procent fick nytt jobb och 20 procent påbörjade längre studier. Den genomsnittliga tiden till ny sysselsättning var 6 månader. Yrkesgrupperna med flest uppsagda medarbetare hittills under 2021 är lärare, undersköterskor och barnskötare.

I Omställningsfondens uppdrag ingår även att arbeta förebyggande med kompetensutveckling inom kommuner, regioner och kommunala företag som är medlemmar i Sobona. Under åren 2021–2023 kan välfärdssektorn söka 750 miljoner kronor från Omställningsfonden för att kompetensutveckla medarbetare i förebyggande syfte och därmed förhindra framtida uppsägningar.

Publicerad 11 oktober 2021 Pressmeddelande

Fler nyheter

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef