Hoppa till huvudinnehållet

Kraftig minskning av antalet uppsagda inom välfärden

Antalet uppsagda medarbetare inom välfärden minskade kraftigt under årets tre första kvartal jämfört med samma period 2021. Hittills i år har 393 medarbetare sagts upp på grund av arbetsbrist, jämfört med 857 personer i fjol. Det visar Omställningsbarometern, en kartläggning av arbetsmarknaden inom välfärden som tas fram av Omställningsfonden.

– Med tanke på kompetensbristen som välfärden kämpar med är det glädjande att uppsägningarna minskar. Samtidigt innebär en uppsägning ofta stor oro för den enskilde medarbetaren, så för de som drabbas är det viktigt att veta att det finns hjälp att få med kompetensutveckling och karriärväxling, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

107 medarbetare i välfärdssektorn blev uppsagda på grund av arbetsbrist under årets tredje kvartal. Hittills i år har sammanlagt 393 medarbetare sagts upp, en 54-procentig minskning jämfört med de 857 medarbetare som blev uppsagda under samma period 2021. De yrkesgrupper som har flest uppsagda är fordonsförare, lärare, personliga assistenter, handläggare och personer i ledande befattningar.

– Trenden med sjunkande uppsägningar är tydlig inom de flesta yrkeskategorier, men i viss mån kommer det alltid att finnas ett behov av att anpassa verksamheter utifrån nya förutsättningar och behov. För att välfärdssektorn ska klara kompetensförsörjningen även i framtiden är det viktigt att arbeta strategiskt med kompetenshöjande insatser, säger Eva Wikström.

Omställningsfonden stöttar medarbetare inom välfärden som blivit uppsagda. De allra flesta, 89 procent, som lämnade Omställningsfonden under årets tre första kvartal gick vidare till ny sysselsättning. 76 procent fick nytt jobb och 13 procent påbörjade längre studier. Av de som får hjälp av Omställningsfonden tar det i snitt sju månader att komma till en ny sysselsättning.

I Omställningsfondens uppdrag ingår även att arbeta förebyggande med kompetensutveckling inom kommuner, regioner och kommunala företag som är medlemmar i Sobona. Under åren 2021–2023 kan välfärdssektorn söka 750 miljoner kronor från Omställningsfonden för att kompetensutveckla medarbetare i förebyggande syfte och därmed förhindra framtida uppsägningar.

Omställningsbarometern
Omställningsbarometern är en kartläggning av arbetsmarknaden inom välfärden som tas fram av Omställningsfonden. Läs mer på: www.omstallningsfonden.se/om-oss/statistik/omstallningsbarometern


Fakta: Yrkesgrupper med flest antal uppsagda inom välfärden hittills under 2022:

Fordonsförare

50

Lärare

50

Personlig assistent

36

Handläggare

27

Ledningsarbete

23

Fakta: Län med flest antal uppsagda inom välfärden hittills under 2022:

Västra Götaland

100

Stockholms län

85

Gävleborg

31

Skåne

30

Södermanland

19

Grafik: Utveckling av antal uppsagda inom välfärden:

Fakta: Andel som fått hjälp till ny sysselsättning genom Omställningsfonden:

De allra flesta, 89 procent, som lämnade Omställningsfonden under årets tre första kvartal 2022 gick vidare till ny sysselsättning. 76 procent fick nytt jobb och 13 procent påbörjade längre studier. Den genomsnittliga tiden till ny sysselsättning var 7 månader.

Publicerad 26 oktober 2022 Pressmeddelande

Fler nyheter

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef