Hoppa till huvudinnehållet

Kompetensutveckling för fler vuxna genom nytt historiskt omställningspaket

Riksdagen har i dag fattat beslut om ett omfattande omställningspaket, som en del i att reformera arbetsmarknaden. Ett nytt studiestöd via CSN, det så kallade omställningsstudiestödet, gör det möjligt för fler yrkesverksamma vuxna att vidareutbilda sig från vårterminen 2023 och framåt.

– Arbetsmarknaden i Sverige förändras i snabb takt. Det nya omställningspaketet ger bättre möjligheter för kompetensutveckling genom hela arbetslivet. Det gynnar både arbetsgivare och medarbetare och är bra för samhället i stort, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Genom det nya omställningspaketet införs ett nytt omställningsstudiestöd i syfte att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden. Med omställningsstudiestödet får yrkesaktiva personer möjlighet att studera upp till 44 veckor, motsvarande ett år, med hjälp av studiestöd och lån via CSN. För de flesta kommer stödet att motsvara minst 80 procent av personens lön. Det nya omställningsstudiestödet går att söka från den 1 oktober 2022, för studier för vårterminen 2023 och framåt.

– Att lära nytt är viktigt och roligt – inte bara när man är ung. Med det nya omställningsstudiestödet får fler vuxna möjligheten att utbildas och utvecklas genom hela livet. På så sätt skapar vi en välfungerande arbetsmarknad, säger Eva Wikström.

I samband med att det nya omställningspaketet börjar gälla utökas också Omställningsfondens uppdrag från och med den 1 oktober 2022. I och med ett nytt kompetens- och omställningsavtal mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Sobona, Kommunal, OFR och AkademikerAlliansen får Omställningsfonden möjlighet att få status som registrerad omställningsorganisation med ett utökat ansvar för arbetet med kompetensförsörjning.

Fakta: Omställningspaketet och det nya omställningsstudiestödet

  • Omställningspaketet har förhandlats fram i en överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv, PTK och fackförbunden IF Metall och Kommunal. Bakgrunden är det januariavtal som följde på regeringsbildningen efter riksdagsvalet 2018. Paketet består av tre delar:
    - En reformerad arbetsrätt genom ändringar i lagen om anställningsskydd (1982:80).
    - Ett nytt offentligt studiestöd, omställningsstudiestödet, införs i syfte att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden.
    - En ny offentlig omställningsorganisation som ska erbjuda och finansiera grundläggande omställnings- och kompetensstöd inrättas.
  • De nya reglerna för omställningspaketet börjar gälla den 30 juni 2022 och omställningsstudiestödet går att söka från och med den 1 oktober 2022 för studier som påbörjas efter den 31 december 2022.
  • Anställda som vill ansöka om det nya omställningsstudiestödet kan antingen kontakta CSN direkt eller den omställningsorganisation som arbetsgivaren har kollektivavtal med för att få vägledning. I samband med ansökan gör omställningsorganisationen, på begäran av CSN, en bedömning av om den önskade utbildningen stärker personens ställning på arbetsmarknaden.
  • För anställda som arbetar på arbetsplatser utan kollektivavtal inrättas en ny offentlig omställningsorganisation under Kammarkollegiet.

Fakta: Om Omställningsfonden
Omställningsfonden stöttar medarbetare inom välfärden som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist eller som träffat en överenskommelse om att avsluta anställningen på grund av nedsatt arbetsförmåga. De allra flesta, 91 procent, som lämnade Omställningsfonden under 2021 gick vidare till ny sysselsättning. 76 procent fick nytt jobb och 15 procent påbörjade längre studier. Den genomsnittliga tiden till ny sysselsättning var 8 månader.

Publicerad 08 juni 2022 Pressmeddelande

Fler nyheter

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef