Hoppa till huvudinnehållet

Karlskrona kommuns psykiatrisatsning vinner utmärkelsen Årets kompetensutveckling

Karlskrona kommun tilldelas utmärkelsen Årets kompetensutveckling 2021 för sin psykiatriutbildning för undersköterskor. Den nya utmärkelsen ska inspirera välfärdens arbetsgivare att arbeta strategiskt med kompetensutveckling och synliggöra framgångsrika initiativ. Bakom satsningen står kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden.

– Karlskrona kommun är en värdig vinnare och deras satsning på kompetensutveckling inom psykiatrin är till stor nytta för medarbetarna, arbetsgivaren och samhället i stort. Vi hoppas att deras goda exempel kan inspirera fler att arbeta med kompetensutveckling som stärker medarbetarnas anställningstrygghet och bidrar till egen verksamhetsutveckling, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Årets kompetensutveckling är en ny utmärkelse instiftad av Omställningsfonden. Priset tilldelas en kommun, region eller ett kommunalt företag som under året genomfört en lyckosam kompetensutvecklingsinsats för en eller flera medarbetare.

Karlskrona kommun tilldelas Årets kompetensutveckling 2021 för sin vidareutbildning i psykiatri för fyrtio undersköterskor inom äldreomsorgen, som har genomförts med stöd av Omställningsfonden. Tack vare satsningen har medarbetarna kompetenshöjts och stärkt sin anställningstrygghet, samtidigt som kommunen skapar ökad kvalitet inom vård och omsorg – vilket i förlängningen ökar tryggheten för de äldre och deras anhöriga.

– Det känns fantastiskt och priset delas av så många kollegor som tillsammans har gjort den här satsningen möjlig. Nu står vår verksamhet bättre rustad att klara de äldres behov och undersköterskorna som gått psykiatriutbildningen har en breddad kompetens som är väldigt värdefull – både för oss och dem, säger Annelie Häggström, hr-utvecklare på Karlskrona kommun.

Utmärkelsen delas ut den 10 februari 2022. 

Omställningsfonden har även instiftat utmärkelsen Årets karriärväxlare, som tilldelas en medarbetare som har gjort en stor, modig eller oväntad karriärväxling efter att ha blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller träffat en överenskommelse om att avsluta anställningen på grund av nedsatt arbetsförmåga.

Fakta: Om Omställningsfonden

Omställningsfonden stöttar medarbetare inom välfärden som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist eller som träffat en överenskommelse om att avsluta anställningen på grund av nedsatt arbetsförmåga. Stödet gäller i max två år. De allra flesta, 91 procent, som lämnade Omställningsfonden under 2021 gick vidare till ny sysselsättning. 76 procent fick nytt jobb och 15 procent påbörjade längre studier. Den genomsnittliga tiden till ny sysselsättning var 8 månader.

I Omställningsfondens uppdrag ingår även att arbeta förebyggande med kompetensutveckling inom kommuner, regioner och kommunala företag som är medlemmar i Sobona. Under åren 2021–2023 kan välfärdssektorn söka 750 miljoner kronor från Omställningsfonden för att kompetensutveckla medarbetare i förebyggande syfte och därmed förhindra framtida uppsägningar.

Fakta: Årets karriärväxlare och Årets kompetensutveckling

Årets kompetensutveckling och Årets karriärväxlare är två nya utmärkelser som delas ut av kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden för första gången den 10 februari 2022 i Stockholm. Juryn utgörs av:

  • Karin Adelsköld, journalist, komiker och föreläsare
  • Veronica Magnusson, styrelseledamot i Omställningsfonden och ordförande i fackförbundet Vision
  • Elisabeth Unell, styrelseledamot i Omställningsfonden och oppositionsråd i Västerås Stad
  • Kenneth Österberg, styrelseledamot i Omställningsfonden och regionråd i Region Västmanland
  • Chamilla Bohman, styrelsesuppleant i Omställningsfonden och enhetschef i Kommunal
  • Essie Majkowitz, ledamot i beredningsgruppen och förhandlare på Sveriges Arbetsterapeuter
  • Maria Ericsson, omställningsrådgivare på Omställningsfonden
  • Eva Wikström, vd på Omställningsfonden

Läs mer om utmärkelsen Årets kompetensutveckling här.

Publicerad 01 februari 2022 Pressmeddelande

Fler nyheter

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef