Hoppa till huvudinnehållet

Inget vanligt år i år

2020 lider mot sitt slut och vi kan konstatera att det inte varit något vanligt år utan ett år som helt och hållet överskuggats av den pandemi som fortfarande pågår. Tusentals människor har förlorat sina jobb och arbetslösheten ligger på hög nivå. Redan innan covid-19 stod den svenska arbetsmarknaden inför förändrade kompetensbehov till följd av digitaliseringen – en omställning som ökat i snabb takt under pandemin. Det medför ökade krav på ny kompetens hos medarbetare samtidigt som vissa jobb väntas försvinna.

Samtidigt som arbetslösheten ökat under pandemin så är behovet av arbetskraft inom välfärdssektorn stort. De kommande tio åren förväntas antalet barn, unga och framförallt äldre öka vilket ställer stora krav på kommuner, regioner och kommunala företag. För att även fortsättningsvis ge en bra samhällsservice behövs därför kompetenta och välutbildade medarbetare och en beredskap inför förändringar.

Ett sätt att möta behovet av kompetens i verksamheterna är att kompetensutveckla befintliga medarbetare för nya eller delvis nya arbetsuppgifter. Sedan maj 2020 har vi ett nytt kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR, där stort fokus ligger på att arbeta förebyggande och kompetensutveckla medarbetare för att på så sätt minimera riskerna för uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Många organisationer har kommit igång med det förbyggande arbetet, men långt ifrån alla. Känner du att din organisation behöver stöd att komma igång eller stöd att komma vidare i processen hjälper vi gärna till! Kanske kan det handla om en workshop, ett seminarium eller en informationsträff. Tveka inte att kontakta din rådgivare oavsett om det gäller en kickstart eller en fortsättning.

--------------------------------------------------------
Eva Wikström, vd på Omställningsfonden

Publicerad 16 december 2020 Blogginlägg

Fler nyheter

Omställningsbarometern: Antalet uppsagda i välfärden minskar

Under första kvartalet 2021 blev 316 medarbetare inom välfärden uppsagda på grund av arbetsbrist, en minskning med 22 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det visar Omställningsbarometern, en ny kartläggning av omställning inom välfärden som tas fram av kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden.

Pressmeddelande

Coronapandemin ger ökat behov av kompetensutveckling

Var tredje yrkesarbetande i Sverige, 32 procent, anser att behovet av kompetensutveckling på deras arbetsplats ökat under pandemin. Samtidigt uppger många att de saknar möjlighet till kompetensutveckling på sin nuvarande arbetsplats. Det visar en Sifoundersökning som genomförts på uppdrag av Omställningsfonden.

Pressmeddelande

Framåtsyftande verksamheter lägger grunden

Vi på Omställningsfonden är otroligt imponerade över det arbete som ni gjort ute i verksamheterna! Genom att vara så framåtsyftande när det gäller kompetensutveckling bidrar ni till att öppna möjligheter till framtidens arbetsliv för välfärdens medarbetare och arbetsgivare. Det gör det möjligt att undvika uppsägningar genom att tidigt möta förändrade kompetens- och bemanningsbehov.

Blogginlägg

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef