Hoppa till huvudinnehållet

Halvering av antalet uppsagda inom välfärden

Under det första kvartalet 2022 blev 135 medarbetare inom välfärden uppsagda på grund av arbetsbrist. Jämfört med motsvarande period förra året har antalet uppsagda minskat med 57 procent. Det visar Omställningsbarometern, en kartläggning av arbetsmarknaden inom välfärden som tas fram av Omställningsfonden.

– Det är glädjande att uppsägningarna i välfärden fortsätter att sjunka. 2021 såg vi det lägsta antalet uppsägningar på fem år och trenden fortsätter under årets första kvartal. Trots detta kan en uppsägning vara en svår situation för den enskilde medarbetaren, därför är det viktigt att känna till att det finns hjälp att få med kompetensutveckling och karriärväxling, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

135 uppsagda medarbetare i välfärdssektorn på grund av arbetsbrist under årets första kvartal innebär den lägsta kvartalssiffran sedan 2017. Jämfört med samma period 2021 har uppsägningarna minskat med 57 procent. De yrkesgrupper med flest uppsagda medarbetare är fordonsförare, lärare, ledningsarbete, personlig assistent och behandlingsassistent/specialpedagog.

– Verksamheter måste kunna anpassas utifrån nya förutsättningar och kompetensbehov, men medarbetare som sägs upp ska alltid få ett bra stöd för att komma vidare till nytt jobb, studier eller starta eget företag, säger Eva Wikström.

Omställningsfonden stöttar medarbetare inom välfärden som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. De allra flesta, 89 procent, som lämnade Omställningsfonden under första kvartalet 2022 gick vidare till ny sysselsättning. 75 procent fick nytt jobb och 14 procent påbörjade längre studier.

I Omställningsfondens uppdrag ingår även att arbeta förebyggande med kompetensutveckling inom kommuner, regioner och kommunala företag som är medlemmar i Sobona. Under åren 2021–2023 kan välfärdssektorn söka 750 miljoner kronor från Omställningsfonden för att kompetensutveckla medarbetare i förebyggande syfte och därmed förhindra framtida uppsägningar.Fakta: Yrkesgrupper med flest antal uppsagda inom välfärden, Q1 2022:

Fordonsförare

33

Lärare

13

Ledningsarbete

9

Personlig assistent

9

Behandlingsassistent/Socialpedagog

9

Fakta: Län med flest antal uppsagda inom välfärden, Q1 2022:

Västra Götalands län

57

Stockholms län

19

Skåne län

10Grafik: Utveckling av antal uppsagda inom välfärden:

Fakta: Andel som fått hjälp till ny sysselsättning genom Omställningsfonden:

De allra flesta, 89 procent, som lämnade Omställningsfonden under första kvartalet 2022 gick vidare till ny sysselsättning. 75 procent fick nytt jobb och 14 procent påbörjade längre studier. Den genomsnittliga tiden till ny sysselsättning var 7 månader. Totalt hade Omställningsfonden 1 090 inskrivna jobbsökare i mars 2022.

Publicerad 13 april 2022 Pressmeddelande

Fler nyheter

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef