Hoppa till huvudinnehållet

Hälften av svenskarna vill byta yrke

Från och med lördag den 1 oktober öppnar ansökan för det nya omställningsstudiestödet. Mer än hälften av svenskarna, 54 procent, vill byta yrke, bransch eller sektor någon gång under sitt resterande arbetsliv. Hela 48 procent, skulle vilja utbilda sig till ett annat yrke om den personliga ekonomin inte var en faktor. Det visar en ny Sifoundersökning på uppdrag av Omställningsfonden.

– Att lära nytt är viktigt och roligt – inte bara när man är ung. Arbetsmarknaden i Sverige förändras i snabb takt, vilket ställer krav på nya kompetenser bland medarbetarna. Det är därför positivt att det finns en sådan förändringsvilja bland svenskarna, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Från och med i morgon lördag den 1 oktober är det möjligt för vuxna mitt i arbetslivet att ansöka om det nya omställningsstudiestödet. Syftet med omställningsstudiestödet är att stärka arbetstagarnas ställning på arbetsmarknaden. Mer än hälften av svenskarna, 54 procent, vill byta karriär under yrkeslivet, det vill säga byta yrke, bransch eller sektor. Nästan varannan skulle vilja utbilda sig till ett annat yrke än det nuvarande – om den personliga ekonomin inte var en faktor. Det framgår av undersökningen som Sifo har gjort bland yrkesarbetande svenskar.

Bland den yngre befolkningen mellan 18–29 år är intresset för att byta bransch betydligt vanligare, 66 procent, än bland de äldre mellan 50–64 år där 31 procent svarar att de skulle vilja byta bransch någon gång under sitt resterande yrkesliv. Mest positiva till att skola om sig är personer i åldersgruppen 30–49 år, där 55 procent svarade att de skulle vilja utbilda sig till ett annat yrke om den personliga ekonomin inte var en faktor. Bland 50–64-åringar är motsvarande siffra 46 procent.

– Med det nya omställningsstudiestödet som införs i höst får fler vuxna möjlighet att utbildas och utvecklas genom hela livet. De allra flesta kan få motsvarande 80 procent av lönen för att studera i upp till ett år. Det är positivt för medarbetare, arbetsgivare och samhället i stort, säger Eva Wikström.

I dag släpper Omställningsfonden rapporten "Mer kompetens för medarbetarna", som handlar om det nya omställningsstudiestödet som införs i oktober. Med omställningsstudiestödet får yrkesaktiva personer möjlighet att studera upp till 44 veckor, motsvarande ett år, med hjälp av studiestöd och lån via CSN. För de flesta kommer stödet att motsvara minst 80 procent av personens lön.

Fakta: Om Sifoundersökningen
Sifoundersökningen genomfördes som en webbaserad enkät under perioden 11 maj till 19 maj 2022. Totalt har 788 svenskar mellan 18–79 år från ett riksrepresentativt urval, exkluderat pensionärer, svarat på frågorna:

1. "Skulle du vilja byta karriär, dvs. yrke, bransch eller sektor, någon gång under ditt resterande yrkesliv?"

53,5 procent svarade ja
41,0 procent svarade nej
5,5 procent svarade "Tveksam, vet ej"

2. Om din personliga ekonomi inte var en faktor, skulle du vilja utbilda dig till ett helt annat yrke än vad du har i dag?

47,9 procent svarade ja
45,3 procent svarade nej
6,8 procent svarade: "Tveksam, vet ej"

Fakta: Omställningsstudiestödet

 • Omställningsstudiestödet är ett nytt offentligt studiestöd för personer med en fast förankring på arbetsmarknaden.
 • Omställningsstudiestödet administreras av CSN inom det offentliga studiestödssystemet och går att söka från den 1 oktober 2022 för studier i Sverige som börjar 1 januari–30 juni 2023.
 • För att få rätt till stöd måste en person vara minst 27 år gammal och ha jobbat som huvudsysselsättning minst 8 av de senaste 14 åren. Stödet kan fås för totalt 44 veckors heltidsstudier.
 • Omställningsstudiestödet består av två delar: en offentlig bidragsdel och en frivillig lånedel. Bidragsdelen uppgår till maximalt 21 298 kronor i månaden. Därutöver finns en kompletterande kollektivavtalad del som de registrerade omställningsorganisationerna administrerar.
 • Alla utbildningar som ger ordinarie studiestöd från CSN är berättigade för omställningsstudiestödet. Även utbildningar som har köps in av omställningsorganisationer ger rätt till stöd.
 • Utbildningen måste stärka den sökandes position på arbetsmarknaden, vilket bedöms av en omställningsorganisation och CSN.
 • Ansökan om omställningsstudiestöd görs direkt till CSN.
 • Medarbetare som genom sitt kollektivavtal tillhör en omställningsorganisation kan genom organisationen få vägledning och råd om studier och kompetensutveckling.

  Fakta: Om Omställningsfonden
  Omställningsfonden stöttar medarbetare inom välfärden som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist eller som träffat en överenskommelse om att avsluta anställningen på grund av nedsatt arbetsförmåga. De allra flesta, 90 procent, som lämnade Omställningsfonden under det första halvåret 2022 gick vidare till ny sysselsättning. 76 procent fick nytt jobb och 14 procent påbörjade längre studier. Den genomsnittliga tiden till ny sysselsättning var 7 månader.

Publicerad 30 september 2022 Pressmeddelande

Fler nyheter

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef