Hoppa till huvudinnehållet

Framåtsyftande verksamheter lägger grunden

I fyra års tid har Omställningsfonden arbetat med kompetensutveckling som ett sätt att förebygga och förhindra arbetsbristuppsägningar i kommuner, regioner och kommunala företag. När vi summerar de första fyra åren kan vi konstatera att fler än 60 000 enskilda medarbetare i 120 olika grupper fått del av kompetensutvecklingsinsatser kopplade till Omställningsfonden. Det är vi både glada och stolta över!

Samtidigt är vi otroligt imponerade över det arbete som ni gjort ute i verksamheterna! Genom att vara så framåtsyftande när det gäller kompetensutveckling bidrar ni till att öppna möjligheter till framtidens arbetsliv för välfärdens medarbetare och arbetsgivare. Det gör det möjligt att undvika uppsägningar genom att tidigt möta förändrade kompetens- och bemanningsbehov.

Nu finns nya medel att använda för kompetensutveckling. Totalt är 750 miljoner kronor avsatta för perioden 2021-2023.

Några exempel på aktiviteter som vi kan stötta verksamheten med är:

  • Workshop med praktiskt arbete för att samverka inför framtagande av en handlingsplan för det förebyggande arbetet.
  • Processen vid förändring och vad ni ska tänka på före, under och efter arbetet med kompetensutveckling.
  • Arbete med individuell kompetensutvecklingsplan som ska säkerställa såväl arbetsgivarens kompetensbehov som medarbetares behov av kompetensutveckling.

Ta hjälp av oss på Omställningsfonden så att vi tillsammans kan påbörja eller fortsätta det strategiska arbetet med kompetensutveckling inom ramen för Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR!

Eva Wikström, vd Omställnignsfonden

Publicerad 15 mars 2021 Blogginlägg

Fler nyheter

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef