Hoppa till huvudinnehållet

Frågor och svar om premiefakturering

Varje år faktureras våra medlemmar en premie för finansiering av insatser och ekonomiska förmåner enligt Kompetens- och omställningsavtalet, KOM-KR. Nu har vi startat premiefaktureringen för 2022. Under året har även skett några förändringar vi vill informera om. Nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Vad avser premien?
Premien avser finansiering av förebyggande insatser, aktiva omställningsinsatser samt ekonomiska förmåner enligt avtalet Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR. Avtalet tecknas av parterna, vilka är SKR/Sobona och berörda Arbetstagarorganisationer. Alla kommuner och regioner samt bolag/organisationer anslutna till avtalet ska betala premien.

Vad innebär lagändringen inom trygghet, arbetsrätt och omställning för premien?
Lagändringen inom trygghet, arbetsrätt och omställning som trädde i kraft 2022-10-01 innebär att staten ersätter omställningskostnader på 0,15 %. Totala premien är 0,25 % (befintlig 0,1 % samt 0,15 % som ersätts av staten). Mer om det kan man läsa i SKR:s Cirkulär 22:10, Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR.

När kommer fakturan för resterande del på 0,15 %?
Omställningsfonden har uppdrag att administrera både fakturering och att medlen betalas tillbaka. De 0,15 % som omfattar det statliga grundläggande stödet kommer att stämmas av mot inrapporterade arbetsgivaravgifter. Därför är det inte möjligt att fakturera den förrän tidigast i början av nästa år. När avstämning skett tar Omställningsfonden emot medlen och betalar ut dessa till er.

Varifrån kommer årslönesumman och vilket år avser den?
För medlem i Sobona gäller:
Premien avser år 2022 och är beräknad på den årslönesumma för 2021 som ni rapporterade till Sobona.

För SKR gäller:
Premien avser år 2022 och årslönesumman som premien är beräknad på kommer från SKR. De har hämtat uppgifterna om årslönesumman för 2021 från räkenskapssammandraget som är inrapporterat av er till SCB.

Frågor
Om ni har frågor angående fakturan, kan ni kontakta Omställningsfonden:
faktura@omstallningsfonden.se


Publicerad 12 december 2022 Nyhet

Fler nyheter

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef