Hoppa till huvudinnehållet

Fler yrkesroller bland uppsagda

Närmare 700 personer har sagts upp på grund av arbetsbrist från kommuner, regioner och Sobonaföretag under första halvåret i år. Merparten av uppsägningarna har skett i kommunerna.

- Vi kan se att kommuner fortsätter säga upp personal som jobbar på HVB-hem. Men till skillnad från förra året ser vi ett bredare spann av yrkesroller som sägs upp. Bland de uppsagda finns även lärare och elevassistenter. Då är det viktigt att vi snabbt kan komma in och hjälpa medarbetarna till ett nytt jobb, säger Lars Hallberg, vd på Omställningsfonden.

8 av 10 får nytt jobb

Av de jobbsökare som lämnat Omställningsfonden under första kvartalet har 80 procent fått nytt jobb och 13 procent har gått vidare till studier.

- Det är glädjande att se att så många väljer att bygga på sin kompetens med lite längre studier. Det gör dem bättre rustade att möta behoven på arbetsmarknaden, säger Lars Hallberg.

Publicerad 01 juni 2020 Nyhet

Fler nyheter

4 av 10 saknar möjlighet till kompetensutveckling

Fyra av tio yrkesarbetande svenskar, 39 procent, saknar möjlighet till kompetensutveckling på jobbet. Samtidigt är en klar majoritet intresserad av att utveckla sin kompetens. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Omställningsfonden.

Pressmeddelande

Inget vanligt år i år

Redan innan covid-19 stod den svenska arbetsmarknaden inför förändrade kompetensbehov till följd av digitaliseringen – en omställning som ökat i snabb takt under pandemin. Det medför ökade krav på ny kompetens hos medarbetare samtidigt som vissa jobb väntas försvinna.

Blogginlägg

​750 miljoner till kompetensutveckling i välfärden

Undersköterskor, socialsekreterare och lärare är några av de 120 yrkesgrupper som gynnas när välfärdssektorn får 750 miljoner kronor till kompetensutveckling och omställning. Satsningen genomförs av Omställningsfonden på uppdrag av arbetsmarknadens parter inom välfärden, och sträcker sig över tre år.

Pressmeddelande

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef