Hoppa till huvudinnehållet

Fler yrkesroller bland uppsagda

Närmare 700 personer har sagts upp på grund av arbetsbrist från kommuner, regioner och Sobonaföretag under första halvåret i år. Merparten av uppsägningarna har skett i kommunerna.

- Vi kan se att kommuner fortsätter säga upp personal som jobbar på HVB-hem. Men till skillnad från förra året ser vi ett bredare spann av yrkesroller som sägs upp. Bland de uppsagda finns även lärare och elevassistenter. Då är det viktigt att vi snabbt kan komma in och hjälpa medarbetarna till ett nytt jobb, säger Lars Hallberg, vd på Omställningsfonden.

8 av 10 får nytt jobb

Av de jobbsökare som lämnat Omställningsfonden under första kvartalet har 80 procent fått nytt jobb och 13 procent har gått vidare till studier.

- Det är glädjande att se att så många väljer att bygga på sin kompetens med lite längre studier. Det gör dem bättre rustade att möta behoven på arbetsmarknaden, säger Lars Hallberg.

Publicerad 19 augusti 2019 Nyhet

Fler nyheter

Uppsägningar ökar i välfärdssektorn

Närmare 1 000 medarbetare har sagts upp på grund av arbetsbrist från kommuner, regioner och kommunala företag under första halvåret i år. Det är en kraftig ökning jämfört med 2019 då drygt 660 medarbetare blev uppsagda. Yrkesrollerna varierar men den grupp som sticker ut något i statistiken är lärare. Totalt har 117 lärare sagts upp, varav 45 under juni månad.

Nyhet

​Ökade möjligheter till validering särskilt viktigt för välfärdssektorn

Omställningsfonden är övergripande till Valideringsdelegationens slutbetänkande ”Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande" och framhåller vikten av ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering. – Ökade möjligheter till validering är särskilt viktigt för välfärdssektorn, där kompetensförsörjningen är en stor utmaning, säger Eva Wikström,vd på Omställningsfonden,

Pressmeddelande

​Miljonsatsning på kompetensutveckling i välfärden får fortsätta

Under tre års tid har Omställningsfonden haft som uppdrag att främja förebyggande satsningar på kompetensutveckling hos arbetsgivare inom välfärdssektorn. Nu blir satsningen en permanent del av det nya kompetens- och omställningsavtal som tecknats mellan arbetsmarknadens parter inom välfärdssektorn. Avtalet gäller från och med 1 maj 2020.

Pressmeddelande