Hoppa till huvudinnehållet

Digitalisering och kompetensutveckling - den perfekta stormen

- Vi behöver avdramatisera digitaliseringen och istället se vilka möjligheter digitaliseringen ger oss att hantera förändringar i samhället och inte minst inom välfärdssektorn, säger Eva Wikström, vd för Omställningsfonden.

Omställningsfonden är en av 215 aktörer på Digital@idag 2020. Det är en årlig och nationell temadag där målet är att alla som bor i Sverige ska vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

- Det är viktigt att vi som organisation bidrar till att lyfta digitaliseringsfrågor. Redan innan covid-19 stod den svenska arbetsmarknaden inför förändrade kompetensbehov till följd av digitaliseringen. Under pandemin har omställningen ökat i snabb takt.

Omställningsfondens bidrag till Digital@idag 2020 är en kort föreläsning med Lars Walter, professor vid Högskolan Väst som menar att digitaliseringen är viktigare än vi förstår men också enklare än vi tror. Lars Walter ger perspektiv på den strukturomvandling vi är mitt inne i och vilka behov av kompetensutveckling som förändringen driver fram.

Föreläsningen följs upp av gruppdiskussioner med företrädare för arbetsgivare och fackförbund i kommun- och regionsektorn i Göteborg, Borås och Trollhättan.

Publicerad 02 oktober 2020 Nyhet

Fler nyheter

​Var fjärde tror på karriärbyte inom de närmaste fem åren

Svensk arbetsmarknad har påverkats hårt av pandemin och historiskt höga arbetslöshetssiffror är att vänta det kommande året. Men de flesta som arbetar är positiva till att byta yrke om de blir uppsagda, givet att de får stöd och hjälp. En fjärdedel tror också att de kommer byta karriär eller yrke de närmaste fem åren. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Omställningsfonden.

Pressmeddelande

Tre reformer för en långsiktig kompetensförsörjning

ställningsfonden släpper idag rapporten "Att framtidssäkra kompetens. En rapport om behoven på arbetsmarknaden - nu och i framtiden". Rapporten tar sikte på de reformer som krävs för en långsiktig kompetensförsörjning.

Nyhet

Uppsägningar ökar i välfärdssektorn

Närmare 1 000 medarbetare har sagts upp på grund av arbetsbrist från kommuner, regioner och kommunala företag under första halvåret i år. Det är en kraftig ökning jämfört med 2019 då drygt 660 medarbetare blev uppsagda. Yrkesrollerna varierar men den grupp som sticker ut något i statistiken är lärare. Totalt har 117 lärare sagts upp, varav 45 under juni månad.

Nyhet