Hoppa till huvudinnehållet

Digitalisering och kompetensutveckling - den perfekta stormen

- Vi behöver avdramatisera digitaliseringen och istället se vilka möjligheter digitaliseringen ger oss att hantera förändringar i samhället och inte minst inom välfärdssektorn, säger Eva Wikström, vd för Omställningsfonden.

Omställningsfonden är en av 215 aktörer på Digital@idag 2020. Det är en årlig och nationell temadag där målet är att alla som bor i Sverige ska vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

- Det är viktigt att vi som omställningsorganisation bidrar till att lyfta digitaliseringsfrågor. Redan innan covid-19 stod den svenska arbetsmarknaden inför förändrade kompetensbehov till följd av digitaliseringen. Under pandemin har omställningen ökat i snabb takt,.

Omställningsfondens bidrag till Digital@idag 2020 är en kort föreläsning med Lars Walter, professor vid Högskolan Väst som menar att digitaliseringen är viktigare än vi förstår men också enklare än vi tror. Lars Walter ger perspektiv på den strukturomvandling vi är mitt inne i och vilka behov av kompetensutveckling som förändringen driver fram.

Föreläsningen följs upp av gruppdiskussioner med företrädare för arbetsgivare och fackförbund i kommun- och regionsektorn i Göteborg, Borås och Trollhättan.

Publicerad 02 oktober 2020 Nyhet

Fler nyheter

Omställningsbarometern: Antalet uppsagda i välfärden minskar

Under första kvartalet 2021 blev 316 medarbetare inom välfärden uppsagda på grund av arbetsbrist, en minskning med 22 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det visar Omställningsbarometern, en ny kartläggning av omställning inom välfärden som tas fram av kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden.

Pressmeddelande

Coronapandemin ger ökat behov av kompetensutveckling

Var tredje yrkesarbetande i Sverige, 32 procent, anser att behovet av kompetensutveckling på deras arbetsplats ökat under pandemin. Samtidigt uppger många att de saknar möjlighet till kompetensutveckling på sin nuvarande arbetsplats. Det visar en Sifoundersökning som genomförts på uppdrag av Omställningsfonden.

Pressmeddelande

Framåtsyftande verksamheter lägger grunden

Vi på Omställningsfonden är otroligt imponerade över det arbete som ni gjort ute i verksamheterna! Genom att vara så framåtsyftande när det gäller kompetensutveckling bidrar ni till att öppna möjligheter till framtidens arbetsliv för välfärdens medarbetare och arbetsgivare. Det gör det möjligt att undvika uppsägningar genom att tidigt möta förändrade kompetens- och bemanningsbehov.

Blogginlägg

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef