Hoppa till huvudinnehållet

Digitalisering och kompetensutveckling - den perfekta stormen

- Vi behöver avdramatisera digitaliseringen och istället se vilka möjligheter digitaliseringen ger oss att hantera förändringar i samhället och inte minst inom välfärdssektorn, säger Eva Wikström, vd för Omställningsfonden.

Omställningsfonden är en av 215 aktörer på Digital@idag 2020. Det är en årlig och nationell temadag där målet är att alla som bor i Sverige ska vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

- Det är viktigt att vi som omställningsorganisation bidrar till att lyfta digitaliseringsfrågor. Redan innan covid-19 stod den svenska arbetsmarknaden inför förändrade kompetensbehov till följd av digitaliseringen. Under pandemin har omställningen ökat i snabb takt,.

Omställningsfondens bidrag till Digital@idag 2020 är en kort föreläsning med Lars Walter, professor vid Högskolan Väst som menar att digitaliseringen är viktigare än vi förstår men också enklare än vi tror. Lars Walter ger perspektiv på den strukturomvandling vi är mitt inne i och vilka behov av kompetensutveckling som förändringen driver fram.

Föreläsningen följs upp av gruppdiskussioner med företrädare för arbetsgivare och fackförbund i kommun- och regionsektorn i Göteborg, Borås och Trollhättan.

Publicerad 02 oktober 2020 Nyhet

Fler nyheter

4 av 10 saknar möjlighet till kompetensutveckling

Fyra av tio yrkesarbetande svenskar, 39 procent, saknar möjlighet till kompetensutveckling på jobbet. Samtidigt är en klar majoritet intresserad av att utveckla sin kompetens. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Omställningsfonden.

Pressmeddelande

Inget vanligt år i år

Redan innan covid-19 stod den svenska arbetsmarknaden inför förändrade kompetensbehov till följd av digitaliseringen – en omställning som ökat i snabb takt under pandemin. Det medför ökade krav på ny kompetens hos medarbetare samtidigt som vissa jobb väntas försvinna.

Blogginlägg

​750 miljoner till kompetensutveckling i välfärden

Undersköterskor, socialsekreterare och lärare är några av de 120 yrkesgrupper som gynnas när välfärdssektorn får 750 miljoner kronor till kompetensutveckling och omställning. Satsningen genomförs av Omställningsfonden på uppdrag av arbetsmarknadens parter inom välfärden, och sträcker sig över tre år.

Pressmeddelande

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef