Hoppa till huvudinnehållet

Antalet uppsagda i välfärden minskar

Under andra kvartalet 2021 blev 351 medarbetare inom välfärden uppsagda på grund av arbetsbrist, en minskning med 35 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt har 667 medarbetare sagts upp under 2021. Det visar Omställningsbarometern, en kartläggning av omställning inom välfärden som tas fram av Omställningsfonden.

– Under pandemin har många branscher tvingats säga upp medarbetare medan det varit fortsatt stor efterfrågan på utbildad personal i välfärden. Samtidigt måste verksamheter kunna anpassas utifrån nya förutsättningar och kompetensbehov. Att färre sägs upp i välfärden under andra kvartalet jämfört med samma period förra året är positivt men vi kan inte se en direkt koppling till pandemin, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Under andra kvartalet 2021 blev 351 medarbetare i välfärdssektorn uppsagda på grund av arbetsbrist i Sverige, en minskning med 35 procent jämfört med andra kvartalet 2020. Totalt har 667 medarbetare sagts upp under det första halvåret, att jämföra med 943 under motsvarande period 2020. Yrkesgrupperna med flest uppsagda medarbetare hittills under 2021 är administratörer, elevassistenter och lärare. Det visar Omställningsbarometern, som är en ny kartläggning av omställning inom välfärden som tas fram av kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden.

Omställningsfonden stöttar medarbetare inom välfärden som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. De allra flesta, 92 procent, som fick stöd av Omställningsfonden under andra kvartalet 2021 gick vidare till ny sysselsättning. 76 procent fick nytt jobb och 16 procent påbörjade längre studier. Den genomsnittliga tiden till ny sysselsättning var 6 månader.

– För att klara kompetensförsörjningen, såväl på arbetsmarknaden generellt som i välfärdssektorn, krävs politiska åtgärder och ett strategiskt arbete av arbetsgivarna. Som medarbetare är det viktigt att känna till att det går att få hjälp med kompetensutveckling och karriärväxling, säger Eva Wikström.

I Omställningsfondens uppdrag ingår även att arbeta förebyggande med kompetensutveckling inom kommuner, regioner och kommunala företag som är medlemmar i Sobona. Under åren 2021–2023 kan välfärdssektorn söka 750 miljoner kronor från Omställningsfonden för att kompetensutveckla medarbetare i förebyggande syfte och därmed förhindra framtida uppsägningar.

– Det är viktigt att tidigt identifiera medarbetare eller grupper av medarbetare som kan behöva kompetensutveckling för att möta nya krav i jobbet. Arbetsgivare kan på så sätt både utveckla verksamheten och bidra till ökad anställningstrygghet för den enskilde medarbetaren, säger Eva Wikström.


Fakta: Yrkesgrupper med flest antal uppsagda inom välfärden, Q2 2021:

Administratör 36
Elevassistent 34
Lärare 31
Barnskötare 22
Lokalvårdare 18Fakta: Län med flest antal uppsagda inom välfärden, Q2 2021:

Stockholms län 84
Västra Götaland 44
Kronobergs län 31


Grafik: Utveckling av antal uppsagda inom välfärden:Fakta: Andel som fått hjälp till ny sysselsättning genom Omställningsfonden:

De allra flesta, 92 procent, som fått stöd och lämnat Omställningsfonden under andra kvartalet gick vidare till ny sysselsättning. 76 procent fick nytt jobb och 16 procent påbörjade längre studier. Den genomsnittliga tiden till ny sysselsättning var 6 månader.

Publicerad 12 juli 2021 Pressmeddelande

Fler nyheter

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef