Hoppa till huvudinnehållet

750 miljoner till kompetensutveckling inom välfärden

Sedan årsskiftet kan landets kommuner, regioner och kommunala företag söka sammanlagt 750 miljoner kronor från Omställningsfonden för att kompetensutveckla medarbetare inom välfärden. Syftet med satsningen, som sträcker sig över tre år, är att göra det möjligt att anpassa verksamheter efter nya kompetensbehov och bidra till att minska risken för uppsägningar.

– När verksamheter utvecklas ställs många gånger krav på ny kompetens hos medarbetarna. Vi vill göra det möjligt för välfärdens arbetsgivare att utbilda och kompetenshöja sina medarbetare. Det kan handla om undersköterskor som utbildas till gipstekniker, yrkessvenska för lokalvårdare eller kunskapsautomation inom AI för chefer, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden, en organisation som bildats av arbetsmarknadens parter inom välfärden, stöttar såväl verksamheter som enskilda medarbetare. Under perioden 2024–2026 avsätter Omställningsfonden sammanlagt 750 miljoner kronor till förebyggande kompetensinsatser hos landets kommuner, regioner och kommunala företag som är medlemmar i Sobona.

Ett förebyggande arbete med strategisk kompetensförsörjning kan hjälpa arbetsgivarna inom välfärden att anpassa verksamheten efter en arbetsmarknad som förändras i snabb takt. Genom att söka medel för kompetenshöjande insatser kan man utbilda och utveckla medarbetarna, och på så sätt möta framtidens behov med befintlig arbetskraft.

– I en tid då välfärden står inför stora utmaningar känns det bra att bidra till att lyfta kompetensen och stärka verksamheterna. Satsningen ökar anställningstryggheten och skapar också förutsättningar för medarbetarna att växa och investera i sin framtida karriär. På så sätt bidrar avtalet till att stärka både individen och välfärden, samtidigt som det är bra för hela samhället, säger Eva Wikström.

Fakta: 750 mkr till kompetensutveckling

  • Pengarna ska gå till arbetsgivarens kompetensförsörjningsbehov på kort och/eller lång sikt.
  • Pengarna ska möta medarbetarens behov av tidig omställning genom kompetensutveckling i syfte att öka anställningstryggheten hos arbetsgivaren
  • Kompetensutvecklingen ska vara utöver det som normalt anses vara löpande kompetensutveckling inom ramen för medarbetarens befintliga anställning.

Publicerad 28 januari 2024 Pressmeddelande

Fler nyheter

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef