Hoppa till huvudinnehållet

73-procentig ökning av antalet uppsagda i välfärden

Under de tre första kvartalen 2023 har 678 medarbetare i välfärdssektorn blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, en ökning med 73 procent jämfört med motsvarande period förra året. Flest uppsägningar har skett inom barnomsorg och skola. Det visar Omställningsbarometern, en kartläggning av arbetsmarknaden inom välfärden som tas fram av Omställningsfonden.

– Efter att uppsägningarna minskat inom välfärden under senare år ser vi nu en kraftig ökning av antalet medarbetare som förlorar jobbet på grund av arbetsbrist. Att bli uppsagd kan vara tufft för den enskilde individen. Då är det extra viktigt att veta att det finns stöd att få för att komma vidare till nytt jobb eller studier, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Under det tredje kvartalet 2023 blev 156 medarbetare i kommuner, regioner och kommunala företag uppsagda på grund av arbetsbrist. Det innebär att sammanlagt 678 medarbetare blivit uppsagda hittills i år, vilket motsvarar en ökning på 73 procent jämfört med samma period i fjol då 393 medarbetare blev uppsagda.

Barnskötare är den yrkesgrupp som har drabbats av flest uppsägningar; totalt har 150 barnskötare förlorat jobbet på grund av arbetsbrist under året. Även lärare, elevassistenter och lärarassistenter återfinns på listan över de tio yrken som drabbats värst av uppsägningar. Sammanlagt har 306 personer i dessa yrkesgrupper blivit uppsagda under 2023.

– Arbetsmarknaden är i stor förändring, och ibland är det oundvikligt att behöva anpassa verksamheten utifrån nya förutsättningar och kompetensbehov. Samtidigt är det oroväckande att se en så tydlig ökning av antalet uppsagda. Kompetenta medarbetare är en förutsättning för en fungerande välfärd, säger Eva Wikström.

Omställningsfonden stöttar medarbetare inom välfärden som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist eller som gjort en överenskommelse om att avsluta anställningen på grund av nedsatt arbetsförmåga. De allra flesta, 90 procent, som lämnade Omställningsfonden under tredje kvartalet 2023 gick vidare till ny sysselsättning: 74 procent fick ett nytt jobb och 16 procent påbörjade längre studier.

I Omställningsfondens uppdrag ingår även att arbeta förebyggande med kompetensutveckling inom kommuner, regioner och kommunala företag som är medlemmar i Sobona. Under åren 2021–2023 går det att ansökan om medel från Omställningsfonden för att kompetensutveckla medarbetare i förebyggande syfte och därmed förhindra framtida uppsägningar. Sammanlagt finns 750 miljoner kronor avsatta för dessa insatser.

Fakta: Yrkesgrupper med flest antal uppsagda inom välfärden 2023:

Barnskötare

150

Lärare

83

Elevassistent

51

Handläggare

48

Administratör

45Fakta: Län med flest antal uppsagda inom välfärden 2023:

Södermanland

142

Skåne

117

Stockholm

88

Västra Götaland

81

Värmland

57

Grafik: Utveckling av antal uppsagda inom välfärden


Fakta: Andel som fått hjälp till ny sysselsättning genom Omställningsfonden:

De allra flesta, 90 procent, som lämnade Omställningsfonden under tredje kvartalet 2023 gick vidare till ny sysselsättning. 74 procent fick nytt jobb och 16 procent påbörjade längre studier. Den genomsnittliga tiden till ny sysselsättning var 4 månader för personer som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist och 12 månader för personer som gjort en överenskommelse om att avsluta anställningen på grund av nedsatt arbetsförmåga.

Publicerad 23 oktober 2023 Pressmeddelande

Fler nyheter

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef