Hoppa till huvudinnehållet

Om våra pris

Omställningsfonden vill skapa en bild av att omställning och livslångt lärande är en naturlig del av arbetslivet och att omställning är bra för den enskilde individen såväl som för organisationer och samhället i stort.

Kriterier för Årets karriärväxlare 2023

Till en individ som gjort en stor, modig eller oväntad karriärväxling efter att:

  • ha blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller
  • ha träffat en överenskommelse om avslut på grund av nedsatt arbetsförmåga eller
  • ha fått kompetensutveckling inom ramen för förebyggande insatser.

Personen har fått någon form av stöd från Omställningsfonden på vägen mot ny sysselsättning och har avslutats mellan 1 december 2022 och 30 november 2023. 

Kriterier för Årets kompetensutveckling 2023

Till en kommun, region eller kommunalt företag som genomfört en lyckosam kompetensutvecklingsinsats för en grupp av individer. Insatsen är till stor nytta för verksamhetens behov och syftar till att öka anställningstryggheten.

Insatsen har genomförts med hjälp av medel från Omställningsfonden och är avslutad mellan 1 december 2022 och 30 november 2023.