Hoppa till huvudinnehållet

Om våra pris

Omställningsfonden vill skapa en bild av att omställning och livslångt lärande är en naturlig del av arbetslivet och att omställning är bra för den enskilde individen såväl som för organisationer och samhället i stort.

Årets karriärväxlare

Till en jobbsökare som gjort en stor, modig eller oväntad karriärväxling efter att ha blivit uppsagd på grund av arbetsbrist alternativt träffat en överenskommelse om avslut på grund av nedsatt arbetsförmåga. Personen har fått någon form av stöd från Omställningsfonden på vägen mot nytt jobb.

Kriterier

Uppsagd på grund av arbetsbrist eller träffat överenskommelse om avslut på grund av nedsatt arbetsförmåga. Personen har gjort en stor, modig eller oväntad karriärväxling under 2021.

 

 

Årets kompetensutveckling

Till en kommun, region eller kommunalt företag som genomfört en lyckosam kompetensutvecklingsinsats för individ eller grupp av individer som är till nytta för verksamhetens behov och som syftar till att öka anställningstryggheten. Insatsen har genomförts med hjälp av medel från Omställningsfonden.

Kriterier

Insatsen ligger helt i linje med avtalets intentioner och arbetet i verksamheten har skett i god facklig samverkan. Insatsen är till stor nytta för medarbetare och verksamhet och är slutförd under 2021.