Hoppa till huvudinnehållet

Psykiatrisatsning för undersköterskor

Utmärkelsen Årets kompetensutveckling 2021 går till Karlskrona kommun för deras kompetenshöjande insats att utbilda undersköterskor inom psykiatri. Annelie Häggström, HR-utvecklare på Karlskrona kommun, berättar hur det känns att kommunen har vunnit utmärkelsen, samt hur de jobbar med kompetensförsörjning.

Hur känns det att ha vunnit priset?
- Åh! Det känns helt underbart! Jag hoppades, men vågade inte tro att vi faktiskt skulle vinna. Vi har så otroligt många kompetenta personer i organisationen som har jobbat med den här insatsen som jag vill lyfta och delge priset till. Det är så fint att få uppmärksamhet och få lyfta det goda arbetet som görs. Jag blev innerligt glad när jag såg den här möjligheten och det känns helt fantastiskt! Fantastisk både för Karlskrona kommun och att äldres psykiska hälsa och ohälsa uppmärksammas, säger Annelie.

Hur kom ni fram till att ni ville satsa på just den här insatsen?
- Den psykiska ohälsan ökar inom gruppen äldre och efter genomförd kompetensanalys och dialog med kommunal identifierades ett behov av att verksamheten behövde stärka kompetensen inom detta område. Vi såg att vi kunde göra skillnad på riktigt och få effekter på både kort och lång sikt.

- Behovet av välfärd inom äldreomsorgen ökar då de äldre över 80 år blir allt fler. Det innebär även ett ökat behov av specifik kompetens inom bland annat psykisk ohälsa för att kunna möta brukares behov. Utbildningssatsningen är en del i ett större arbete, Äldreomsorgslyftet, den ger dessutom en förberedelse inför den kommande skyddade yrkestiteln för undersköterskor som Regeringen har lagt fram. En annan god effekt av avslutad utbildning är att undersköterskor kan delge sin kompetens till sina kollegor på arbetsplatsen, vilket ökar kompetensnivån ytterligare i verksamheten.

Hur jobbar Karlskrona kommun med kompetensförsörjning?
- Nu har vi sedan en tid tillbaka samordnat oss kommunövergripande och försöker att jobba på ett mer strukturerat, systematiskt och enhetligt sätt när det gäller kompetensförsörjningsarbetet. Tillsammans identifierar vi vilka behov vi har, vår befintliga kompetens och om det eventuellt finns något kompetensgap däremellan som vi behöver fylla på. Det var då vi upptäckte att vi behövde stärka upp psykiatriområdet i vår äldreomsorg. Vi stod inför valen att rekrytera in ny kompetens eller kompetensutveckla befintlig personal, och vi valde det senare. Vi bygger vidare på undersköterskornas värdefulla kunskaper inom äldreomsorgen och breddade deras kompetens inom psykiatri. För att kunna genomföra denna insats fick vi förebyggande medel från Omställningsfonden.

Hur identifierar ni vilka grupper som behöver stärka sin kompetens?
- Vi följer ett ledningssystem för kompetensförsörjning och börjar hela arbetet med en kompetensanalys. Därefter gör vi en planering utifrån analysen och redogör för vad vi behöver åtgärda. Vi försöker jobba utifrån den klassiska ARUBA-modellen som står för Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla. Det är en modell som används inom HR och beskriver de olika delarna inom arbetslivs- och kompetensförsörjningscykeln. När vi har identifierat vilka behov vi har och utrett vilken kompetens som redan finns i verksamheten går vi vidare med beslutet om vi ska rekrytera och attrahera eller kompetensutveckla våra befintliga medarbetare.

Varför är det viktigt att kompetensutveckla medarbetare?
- Det är absolut nödvändigt ur flera olika aspekter. Ur ett arbetsgivarperspektiv behöver vi kompetensutveckla befintliga medarbetare för att kunna leverera välfärd. Ur ett medarbetarperspektiv behöver vi tänka behålla och utveckla, våra medarbetare för att de ska känna att de utvecklas och kan växa i sina roller och uppdrag. Just nu är det ett högt förändringstryck på offentlig sektor, därför kan kompetensutveckling hjälpa till att möta det trycket, avslutar Annelie.


Vi frågar Oskar Engström, Arbetsmiljösamordnare på Kommunal i Karlskrona, hur de ser på att Karlskrona kommun gör den här satsningen för Kommunals medlemmar?
- Jag och Kommunal ser alltid positivt på att arbetsgivaren satsar på utbildning för medlemmarna i Kommunal. Det känns lite extra roligt att man satsat på utbildning inom psykiatri för undersköterskor inom äldrevården. Att det känns så roligt beror på att arbetsgivaren och kommunal tillsammans upptäckte utvecklingspotentialen på området och genom dialog och samverkan kom fram till en så bra lösning. I och med att psykisk ohälsa ökar i samhället i stort och att vi lever längre så kommer behovet av utbildning i psykiatri inom äldreomsorgen att öka, men det kommer också behövas utbildning inom geriatriska sjukdomar för våra medlemmar som jobbar inom funktionshinderområdet, vilket jag tror kan bli utvecklingen efter den här vinsten, säger Oskar.

Delaktiga i kompetensutvecklingsinsatsen

 

Extra fakta om insatsen:

  • Arbetsgivare: Karlskrona kommun
  • Nominerad insats: Kompetenshöjande utbildning för undersköterskor inom psykiatri
  • Antal som utbildas: 40 undersköterskor
  • Om utbildningen: Utbildningen utfördes som en uppdragsutbildning genom kommunens lokala vuxenutbildning. Den var på gymnasial nivå och bedrivdes 2 dagar i veckan under 7 veckor.

Publicerad 24 februari 2022