Hoppa till huvudinnehållet

Kompetensutveckling och förebyggande insatser i Umeå kommun

Hur jobbar Umeå kommun med kompetensförsörjning och förebyggande insatser? Hur går de tillväga när medarbetare drabbas av nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada? Följ med när vi får svar på frågorna i samband med en workshop som Omställningsfonden och Umeå kommun höll tillsammans för att prata om dessa viktiga frågor, frågor som kan vara avgörande för en attraktiv och hållbar arbetsplats.

Samtalsämnen i filmen

  1. Vi frågar Karin Ahnqvist, HR-direktör i Umeå kommun om hur de jobbar med kompetensförsörjning i Umeå kommun.
  2. HR-chef för Utbildningsförvaltningen i Umeå kommun Åsa Bergström berättar om en kompetensutvecklande insats som de har genomfört med hjälp av förebyggande medel från Omställningsfonden.
  3. Kompetenshöjande insatser kan bidra till att vi behåller arbetskraft inom organisationen, men om det inte går att behålla medarbetaren, på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, hur gör vi då? Lars Eriksson, Omställningsrådgivare på Omställningsfonden berättar mer om det.
  4. Liselotte Rehn, HR-strateg i Umeå kommun förklarar hur de går ni tillväga när medarbetare i Umeå kommun drabbas av nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada. 

Sammanfattning: Varför är kompetensutveckling och förebyggande insatser bra? 

  • Kompetenshöjande insatser stärker både arbetsgivarens kompetensbehov och medarbetarens anställningstrygghet.
  • Att vara positiv till kompetensutveckling kan dessutom göra arbetsplatsen mer attraktiv.
  • Vi kan också förebygga avslut på grund av sjukdom eller skada om medarbetare får stöd i god tid. Kontakta oss i tidigt skede!

Publicerad 31 maj 2023