Hoppa till huvudinnehållet

Tidsbegränsad anställning som upphör

Omställningsfonden stöttar medarbetare som är tidsbegränsat anställda vars anställning upphör.

Innehåll

Vilket stöd kan medarbetaren få?

Medarbetare som är tidsbegränsat anställd vars anställning upphör, har möjlighet att ansöka om ett omställningsstöd från Omställningsfonden för att komma vidare mot nytt jobb, studier eller start av eget företag. Stödet består av kartläggningssamtal, rådgivning, vägledning samt validering. 

Ansökan: medarbetaren skickar själv in sin ansökan till Omställningsfonden. 

Villkor för omställningsstöd

Omställningsstödet kan ges till medarbetare som haft en tidsbegränsad anställning som löpt ut eller om hen blivit uppsagd från en tidsbegränsad anställning. Medarbetaren kan få stödet först när anställningen är slut.

För att medarbetaren ska få vårt stöd och hjälp att hitta en ny sysselsättning måste hen uppfylla följande villkor:

  • Medarbetaren har jobbat hos en eller flera arbetsgivare, i genomsnitt minst 16 timmar i veckan per månad, i sammanlagt minst 12 månader (under de senaste 24 månaderna) före sin ansökan.
  • Medarbetaren jobbar inom kommun, region eller kommunalt företag som är anslutet till arbetsgivarorganisationen Sobona.

Hur länge har medarbetaren rätt till stödet?

Stödet ges som längst under ett år efter att anställningen är slut. Omställningsfonden kan efter bedömning ge förstärkt stöd till medarbetare som har särskilda behov av stöd till följd av sjukdom. Det förstärkta stödet kan vara kartläggning, intensifierad rådgivning och vägledning, samt stöd i myndighetskontakter. Detta stöd har medarbetaren som längst i två år från sin sista anställningsdag.

Ansökan

Medarbetaren skickar själv in sin ansökan om omställningsstödet till Omställningsfonden. Arbetsgivaren ska informera medarbetaren om att hen har rätt till stödet. 

Innehåll