Hoppa till huvudinnehållet

Accepterat tjänst med lägre sysselsättningsgrad

Omställningsfonden stöttar medarbetare som accepterat en anställning med lägre sysselsättningsgrad i stället för uppsägning och är anställd inom kommun, region eller kommunalt företag anslutet till Sobona.

Innehåll

Vilket stöd kan medarbetaren få?

Medarbetare som accepterat en anställning med lägre sysselsättningsgrad och därmed fortfarande är i anställning, kan få karriär- och studierådgivning från Omställningsfonden. Stödet består av kartläggningssamtal, rådgivning, vägledning samt validering. 

Ansökan: medarbetaren skickar själv in sin ansökan till Omställningsfonden. 

Medarbetaren kan också få hjälp med ett yttrande i det fall hen kommer att ansöka om omställningsstudiestöd. Läs mer om omställningsstudiestödet här.

Villkor för att få karriär- och studierådgivning

Medarbetare som har accepterat en anställning med lägre sysselsättningsgrad kan ta del av vårt stöd om hen uppfyller följande villkor:

  • En övertalighetsprocess med omplaceringserbjudande är genomförd
  • Medarbetaren är tillsvidare- eller tidsbegränsat anställd
  • Medarbetaren har jobbat hos en eller flera arbetsgivare, i genomsnitt minst 16 timmar i veckan per månad, i sammanlagt minst 12 månader under de senaste 24 månaderna före din ansökan.
  • Medarbetaren jobbar inom kommun, region eller kommunalt företag som är anslutet till arbetsgivarorganisationen Sobona.

Hur länge har medarbetaren rätt till stödet?

Medarbetaren kan få stöd som längst under ett år efter det att ansökan har beviljats och som längst tills att hen inte längre har rätt att vara kvar i anställning.

Vårt stöd steg för steg

Här är fyra steg på hur processen kan se ut för karriär- och studierådgivning:

  1. Medarbetaren anmäler sig själv till Omställningsfonden om hen vill söka stöd hos oss.
  2. Tillsammans med en rådgivare går de igenom vilka arbetslivserfarenheter medarbetaren har, hens mål för framtiden och vad som krävs för att uppnå målen. Utifrån detta gör de en individuell handlingsplan och bestämmer vad som ska ske.
  3. Nu kanske medarbetaren påbörjar studier eller söker nytt jobb eller så har hen kanske kommit fram till att hen trivs där hen är idag, och vill fortsätta utvecklas i sin nuvarande roll.
  4. Medarbetaren är nu i mål och har stärkt sin ställning på arbetsmarknaden. Medarbetaren har utvecklat verktyg att arbeta vidare med, för ett fortsatt trivsamt och utvecklande arbetsliv.

Ekonomiskt stöd

Medarbetare som accepterat tjänst med lägre sysselsättningsgrad kan få a-kasseutfyllnad samt ersättning i stället för a-kassa, det ansöker medarbetaren om på egen hand, det ansöker medarbetaren om på egen hand. 

Ansökan

Medarbetaren skickar själv in sin ansökan om karriär- och studierådgivning till Omställningsfonden. I ansökan ska hen styrka att kvalifikationsvillkoren är uppfyllda.

Innehåll