Hoppa till huvudinnehållet

Funktionsstödslyftet i Mölndals stad

Utmärkelsen Årets kompetensutveckling 2022 tilldelas Mölndals stad för sin långsiktiga kompetenshöjning av funktionsstödsverksamheten. Göran Hjertstrand, Funktionsstödschef i Mölndals stad, berättar om hur det känns att ha vunnit priset, samt hur deras verksamhet jobbar med kompetensutveckling.

Hur känns det att ha vunnit utmärkelsen Årets kompetensutveckling 2022?

- Det känns helt fantastiskt. Vi är oerhört glada och stolta för den uppmärksamhet vi får och har redan börjat fira. Det har varit en långsiktig kompetensutvecklingsinsats som vi lagt ner mycket tid och kraft på. Många personer är inblandade och involverade och de förtjänar ett stort tack, säger Göran.

Berätta lite mer om er kompetensutvecklingsinsats?

Mölndals stad har genomfört ett strukturerat och strategiskt utbildningsarbete som genomgående höjt kompetensnivån för kommunens funktionsstödsverksamhet. Arbetet har genomförts för hela verksamheten över tre års tid och stärkt både kompetens och engagemang hos både chefer som fackliga företrädare och medarbetare, för totalt 650 medarbetare. Satsningen har bestått av metodutvecklartjänster för att stärka metodarbetet i vardagen på samtliga enheter inom funktionsstödsverksamheten.

- Insatsen har gett en mängd positiva resultat på olika nivåer. Brukarna inom området har fått ökad kvalitet i insatserna och tryggheten i mötet mellan brukare och medarbetare har ökat till följd av en högre kompetensnivå. Medarbetares yrkesroller har stärkts och förtydligats till följd av nya yrkesroller och ansvarsfördelningar. Möjlighet till omedelbar handledning kring komplexa frågor har även stärkt arbetsmiljön positivt, förklarar Göran.

Beskriv känslan av att ha genomfört er kompetensutvecklingsinsats?

- Det känns jättebra att vi har kommit så här långt. Det är en bekräftelse på att vi har gjort något rätt under en längre tid. Vi har kommit en bit på vägen, men vi har fortfarande steg kvar att ta. Jag tror det gäller för alla organisationer i Sverige inom offentlig sektor och privat näringsliv som vet att kompetensförsörjningen är en av våra viktigaste utmaningar. Det känns stimulerande och kul att ta tag i nästkommande utmaningar nu när vi har fått den här utmärkelsen, som också är ett kvitto på att vi har genomfört något bra, berättar Göran.

Vad har kompetensutvecklingen betytt för era medarbetare?

- Vi är övertygade om att kompetensutvecklingen har betytt mycket för våra medarbetare i deras olika spännande uppdrag. Vi ser att medarbetare som får regelbunden och rätt anpassad kompetensutveckling växer i sin yrkesroll och mår bättre på jobbet. Det leder också till en förbättrad verksamhet och ökad kvalitet i våra tjänster, säger Göran. 

Mölndals stad har också fått gott gehör från sina fackliga samverkanspartners som är glada och tacksamma över att de tillsammans har kunnat uppnå en högre nivå av kompetens hos sin personal.

Hur identifierar ni vilka grupper som behöver stärka sin kompetens?

Göran berättar att Mölndals stad kartlägger sina medarbetares kompetens i olika former av intervjusituationer och enkäter. Sedan har de löpande samtal bland chefer, medarbetare och andra specialistfunktioner inom sina verksamheter, där de i dialog diskuterar vad de behöver för att kunna möta sina utmaningar och sina verksamheters behov på bästa möjliga sätt i kompetensväg.

- Vi har en kontinuerlig dialog kring vilken kompetens vi behöver, där alla kommer till tals. Det viktigaste vi kan göra är att lyssna till våra medarbetares behov, för det är oftast medarbetaren själv som bäst vet vilken kompetens hen behöver för det egna uppdraget, förklarar Göran. 

Varför är det viktigt att kompetensutveckla medarbetare?

- Ett av de viktigaste målen med att kompetensutveckla våra medarbetare är att stärka mötet mellan våra medarbetare och de medborgare i Mölndals stad och i andra kommuner och regioner som får del av våra välfärdstjänster. Har vi inte rätt kompetens i uppdraget kommer vi ha svårt att utföra jobbet på ett bra sätt. Det handlar också om vilka vi är och hur vi är som arbetsgivare. Om vi inte kan kompetensförhöja och utveckla våra medarbetare kan vi heller inte leverera det attraktiva arbetsgivaransvar som vi vill kunna ta. Konkurrensen om arbetskraften är en utmanande situation, här och nu och inför framtiden, då är kompetensutvecklingsfrågan den absolut viktigaste frågan vi kan jobba med, avslutar Göran.

 

Publicerad 14 mars 2023