Hoppa till huvudinnehållet

Att jobba med kompetens- och omställningsfrågor i Sandvikens kommun

Arbetslivsförvaltningen i Sandvikens kommun har som uppdrag att bidra till att fler människor kommer närmare studier och arbete. Här jobbar Maria Mikaelian som HR-konsult och hon vill inspirera andra till att se vilka möjligheter det finns i arbetet med kompetensutveckling och omställningar i organisationen.

Ett varierande jobb

Som HR-konsult arbetar Maria både operativt och strategiskt med olika delar inom HR-området med bland annat rekryteringar, omställningar och omorganisationer, personal- och kompetensförsörjningsfrågor, samt facklig samverkan.

- En vanlig dag på jobbet är väldigt varierande. Det kan vara en fråga som kommer från en chef eller medarbetare som man behöver lösa. Det kan vara att planera inför en kommande rekrytering. Det kan vara dialog med facken kring kommande förändringar som är på gång hos oss, säger Maria.

Kompetensutveckling och arbetsgivarens roll

Maria har även en drivkraft när det kommer till kompetensutveckling och betonar att det är en vinst för individen, organisationen och hela samhället.

- Vi behöver se det ur ett större perspektiv så gynnar vi alla olika aktörer. Vi kommer behöva utbilda oss mer och mer i framtiden och här spelar arbetsgivaren en stor roll.

Genom att ansöka om medel som finns för kompetensutveckling via Kompetens- och omställningsavtalet kan vi fånga upp eventuell kompetensbrist i ett tidigt skede och jobba förebyggande, påpekar Maria.

- Det är viktigt att ha med sig frågorna ”Vilka utmaningar står organisationen inför? Samt ”Hur kan vi kompetensutveckla för att klara dessa utmaningar?”. Vi måste utgå från organisationens mål och kommande behov och slå ihop det med medarbetarens personliga utveckling och utbildningsplan. Medarbetarna är ju kärnan i organisationen!

Att hantera omställningar

Hösten 2019 stod Sandvikens kommun inför en stor omställningsprocess då de var tvungna att avveckla en enhet och säga upp många medarbetare.

- Stödet som vi har fått från Omställningsfonden har varit väldigt värdefull. Särskilt för de medarbetare som har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, men också oss som arbetsgivare i hur vi kan skapa en så bra omställning som möjligt. Det är viktigt att medarbetarna känner en trygghet under hela omställningsprocessen. 

Tips i jobbet

Att ha en tydlig målbild och strategi är en av Marias framgångsfaktorer i sitt jobb, men även att vara närvarande.

- Arbetet är en stor del i människors vardag och i ens liv och att jobba som HR innebär att vara en viktig faktor i olika processer i arbetet. Det gäller perspektivet medarbetare, chef, samt nyrekryterad eller övertalig medarbetare i en omställning. Då behöver jag som HR hålla i och hålla ut i de olika processerna. Använda fungerande rutiner som har varit bra förut. Men också kunna vara flexibel, för varje situation är ju unik och kräver nya lösningar.

Maria berättar att jobbet som HR-konsult är väldigt givande och att hon lär sig något nytt varje dag.

- Det som är mest givande i mitt jobb är att få vara med och göra skillnad för medarbetare, chefer och organisationen i stort. Jobbet är väldigt utvecklande och roligt. Att få vara med och skapa långsiktiga resultat och strukturer för verksamheten är en stark drivkraft för mig.

 

Publicerad 08 november 2021