Hoppa till huvudinnehållet

Att jobba med förebyggande insatser med gemensam kraft

Region Skåne har många tankar och idéer kring förebyggande insatser med fokus på hälso- och sjukvården. I en stor organisation krävs god planering, kommunikation och flexibilitet och det är precis det Region Skåne har lyckats med.

Många ansvariga inom kommuner och regioner upplever att det är svårt att komma i gång med arbetet kring förebyggande insatser och hur man ska använda pengarna på bästa sätt, därför är det viktigt med inspiration och lite extra stöd i planeringsstadiet. 

- När vi påbörjade arbetet 2017 hade vi många workshops i olika konstellationer där vi genererade många bra idéer på hur vi skulle fördela de förebyggande medlen. 2020 gjorde vi ett omtag utifrån det nya Kompetens- och omställningsavtalet, KOM-KR, där vi fick stöd av Håkan Karlström och Lars Gustavsson, Verksamhetssamordnare på Omställningsfonden, som hjälpte oss att få skjuts i dialogen kring vilka behov vi ser ute i verksamheterna. Vi skapade en lista med insatser och tog sedan fram en handlingsplan, säger Evelina Jönsson, HR-strateg i Region Skåne.

Kommunikation som grundpelare

Som HR-strateg och samordnare av de förebyggande medlen är Evelinas dagar fyllda av möten. Det är fokus på utveckling och planering och hur de ska förbättra arbetet kring kompetensförsörjning med gemensam kraft.  

- Kommunikationen är verkligen A och O i vårt arbete, därför har vi startat en arbetsgrupp regionalt, med HR-representanter från varje hälso- och sjukvårdsförvaltning, där vi diskuterar prioriteringar och hur vi ska fördela medlen på bästa sätt. Vi har även en facklig referensgrupp som ses fyra gånger om året där de får möjlighet till insyn och att delge sina synpunkter och tankar med oss. Utöver dessa möten har vi nära kontakt med Västra Götalandsregionen, som också är en stor region, för att hjälpas åt i arbetet.

Fokus på psykisk ohälsa

Region Skåne lägger extra krut på insatser som ska hjälpa hälso- och sjukvården i olika områden. De har exempelvis kompetensutvecklat undersköterskor, barnsköterskor och medicinska sekreterare. De har även sökt medel för utbildningssjuksköterskor, som har i uppdrag att arbeta med klinisk handledning och kompetensutveckling för sina kollegor. Ett annat område i sjukvården som de satsar på nu är psykiatrin.

- Vi ser att den psykiska ohälsan i samhället ökar, sjukdomspanoramat förändras och nya psykiatriska diagnoser och behandlingsmetoder tillkommer. För att rusta våra medarbetare, så att de på bästa sätt kan möta våra patienters nuvarande och framtida behov, så planerade vi för en insats som vi delade upp i två olika delar.

Den första delen som Region Skåne har satsat på handlar om att uppgradera psykologers kompetens i diagnostik. Denna insats ger bättre förutsättningar för psykologer att möta sina patienter och möjliggör för arbetet med uppgiftsväxling. Arbetet har resulterat i en digital specialistkurs i diagnostik på 15 högskolepoäng och ca 20 deltagare har genomfört utbildningen.

Den andra delen består av en föreläsningsserie med fokus på senaste nytt inom forskning och nya behandlingsmetoder, som vänder sig till behandlingspersonal främst inom psykiatrin.

- Föreläsningsserien har delvis fått stå tillbaka på grund av pandemin men planeras ta ny fart framöver. Än så länge har ett hundratal medarbetare tagit del av dessa föreläsningar, vilket är en fantastisk start, säger Evelina.

Flexibilitet och vägar ut i organisationen

Som samordnare i en stor organisation är det viktigt med ett brett kontaktnät och att vara flexibel i sitt arbete, eftersom det kan komma in många önskemål från olika håll.

- Mitt tips är att våga låta förslagen komma lite efter hand och ta beslut när de kommer, det går inte att förutspå allt. Ett annat tips är att starta en arbetsgrupp, som vi har gjort med HR, och ses en gång i månaden för att planera och hålla ångan uppe. Sist men inte minst, ha kul! Jag tycker att det är så spännande att få vara den som är med och planerar insatserna och att sätta det i verksamhetens behov och färdriktning. Det finns en stolthet i arbetet med kompetensförsörjning, eftersom det skapar så många möjligheter för verksamheten, medarbetaren och samhället i stort, det blir trippelvinst!

 

 

Publicerad 22 april 2021