Hoppa till huvudinnehållet

Vad gäller om vi saknar ert konto för återbetalning?

Arbetsgivaren ska anmäla sitt konto till Omställningsfonden. Om det inte har gjorts innan vi skickar in den kollektiva ansökningsfilen till Kammarkollegiet, så kommer de i sin tur inte att lämna ersättning till arbetsgivaren förrän vid nästa ansökningsomgång, d.v.s. till hösten nästkommande år. Då kommer Kammarkollegiet att skicka arbetsgivarens ersättning för inbetald avgift både för aktuellt år och föregående år, under förutsättning att arbetsgivaren har anmält sitt konto till Omställningsfonden tills dess.