Hoppa till huvudinnehållet

Ekonomin främsta hindret för svenskarnas karriärbyte

Över en tredjedel av svenskarna i yrkesverksam ålder skulle inte ha råd att vidareutbilda sig för att byta karriär, visar en ny Sifo-undersökning från Omställningsfonden. Detta samtidigt som ny teknik, digitalisering och verksamhetsutveckling förändrar arbetsmarknaden i grunden.

– Att byta karriär mitt i livet blir allt vanligare och det kommer det att vara nödvändigt för att hänga med i utvecklingen på arbetsmarknaden. Därför är det oroande att så många som var tredje svensk säger att de inte har råd att plugga och skaffa sig en ny utbildning, säger Eva Wikström, vd för Omställningsfonden.

Enligt en ny Sifo-undersökning som Omställningsfonden har beställt uppger 35 procent i åldrarna 18–64 år att ekonomin utgör det främsta hindret för att de ska kunna byta karriär någon gång under sitt arbetsliv. Störst hinder utgör privatekonomin för personer i åldern 30–49 år.

Arbetsmarknaden förändras i dag i snabb takt. Fler än hälften av alla yrken kommer att kunna ersättas av digital teknik de närmaste 20 åren vilket motsvarar 2,5 miljoner jobb i Sverige. Det gör att ännu fler människor kommer att ställas inför ökade och nya kompetenskrav.

Dagens studiemedelssystem är inte anpassat till denna nya verklighet. Tre av fyra studenter som är mellan 40 och 56 år och läser på högskolenivå pluggar i dag utan hjälp av CSN. Studiemedel kan beviljas till och med 56 års ålder, men redan vid 47 års ålder trappas antalet veckor man kan ta studielån av.

– Att vara anställningsbar på dagens arbetsmarknad kräver ett livslångt lärande som innebär att det också ska vara möjligt att byta karriär. Då är det naturligt att åldersgränserna för studiemedel höjs. En helt avgörande faktor för att människor ska kunna skaffa sig en ny utbildning är att de kan försörja sig under studietiden, säger Eva Wikström.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska komma med förslag på hur studiemedelssystemet ska främja omställning och vidareutbildning högre upp i åldrarna. Utredningen ska vara klar nu i oktober.

– Nivån på studiemedlen är också viktig. För en yrkesverksam person med familj räcker dagens studiemedel ofta inte till. Omställningsfonden hoppas att såväl utredningen som politiken ska lägga fram förslag om höjt studiemedel så att vidareutbildning blir ett verkligt alternativ för alla, säger Eva Wikström.

Omställningsfonden är en icke vinstdrivande stiftelse som ägs av parterna, med uppdrag att underlätta för omställning inom välfärdssektorn. Omställningsfondens arbete baseras på Omställningsavtalet, som omfattar cirka 1,1 miljoner anställda i välfärdssektorn.

Om Sifo-undersökningen

Sifo-undersökningen genomfördes som en webbaserad enkät under perioden 14–20 maj 2019. 812 personer i åldrarna 18–64 år svarade på frågan:

Vad utgör det främsta hindret för att du någon gång under ditt arbetsliv ska kunna byta karriär, alltså skaffa ett nytt yrke eller en ny utbildning?


Nedan redovisas resultatet för de svarande som helhet. Resultat för åldersgruppen 30–49 år inom parentes.


Ekonomi – jag har inte råd att plugga: 35% (42%)
Den utbildning jag vill gå är för lång: 15% (15%)
Den utbildning jag vill gå finns inte där jag bor: 8% (10%)
Annat: 28% (22%)
Tveksam, vet ej: 13% (11%)

Publicerad 28 oktober 2019 Pressmeddelande

Fler nyheter

​Miljonsatsning på kompetensutveckling i välfärden får fortsätta

Under tre års tid har Omställningsfonden haft som uppdrag att främja förebyggande satsningar på kompetensutveckling hos arbetsgivare inom välfärdssektorn. Nu blir satsningen en permanent del av det nya kompetens- och omställningsavtal som tecknats mellan arbetsmarknadens parter inom välfärdssektorn. Avtalet gäller från och med 1 maj 2020.

Pressmeddelande

​Över en halv miljard kronor till kompetensutveckling i välfärden

Nästan 42 000 medarbetare i välfärden har de tre senaste åren fått kompetensinsatser eller annat stöd genom Omställningsfonden, till ett värde av 597 miljoner kronor. Satsningen är ett resultat av ett avtal för tidig lokal omställning mellan arbetsmarknadens parter inom välfärdssektorn.

Pressmeddelande

Förslag om utökad vuxenutbildning är bra

​Regeringens förslag till lagstiftning för att stärka den kommunala vuxenutbildningen är ett steg i rätt riktning nu när vi alla måste se kompetensutveckling som en naturlig del av det moderna arbetslivet. Omställningsfonden efterlyser också fler utbildningsreformer för att bättre rusta Sverige för framtidens arbetsmarknad.

Pressmeddelande