Hoppa till huvudinnehållet

A-kasseutfyllnad

Om du är med i a-kassan har du rätt till ekonomisk ersättning upp till högst 80 procent av din tidigare lön. För närvarande är inkomsttaket för a-kassan 25 025 kronor per månad. Det innebär att du bara får ut 80 procent av 25 025 kronor, även om du tjänar mer.

Ersättningen är en så kallad a-kasseutfyllnad på upp till 80 procent av din lön, inklusive a-kasseersättning, i 200 dagar. Därefter kan du få upp till 70 procent av din lön, inklusive a-kasseersättning, i 100 dagar.

Lönenivå

För att du ska kunna få a-kasseutfyllnad måste din tidigare lön vara högre än 25 025 kronor per månad under de första 100 dagarna. För att få ersättning dag 101-200 behöver din lön vara högre än 20 900 kronor. De resterande 100 dagarna behöver din lön vara högre än 23 885 kronor.

Ersättningen kan betalas ut i högst 300 ersättningsdagar inom 450 kalenderdagar efter din sista anställningsdag. Du får ersättning från Omställningsfonden för samma dagar som du får ersättning från a-kassan eller aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

För att få a-kasseutfyllnad krävs att du:

  • Har minst fem års sammanhängande anställning, varav de fyra senaste åren ska ha varit tillsvidare.
  • Inte har tackat nej till erbjudande om liknande arbete hos arbetsgivaren.
  • Får grundersättning från en a-kassa eller aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Ansökan och utbetalning

När du har fått besked om att du omfattas av Omställningsfonden kan du fylla i formuläret Ansökan om a-kasseutfyllnad.

Om du ger ditt samtycke i ansökan om a-kasseutfyllnad hämtar vi uppgifter om din ersättning automatiskt från a-kassan. Har du inte gett ditt samtycke behöver du löpande skicka in uppgifter på dina utbetalningar från a-kassan för att få a-kasseutfyllnad.

Du som får aktivitetsstöd från Försäkringskassan måste löpande skicka in uppgifter om utbetalningar från Försäkringskassan för att få a-kasseutfyllnad.

Underlaget skickas till admin@omstallningsfonden.se eller Omställningsfonden, 118 82 Stockholm.

Anmäl ett konto

Omställningsfonden samarbetar med Swedbank när det gäller utbetalningar. Vill du få pengarna direkt till ditt konto, måste det finnas ett föranmält bankkonto hos Swedbank. Registrera ditt bankkonto på Swedbanks hemsida eller kontakta din bank för att få hjälp.

Har du inte föranmält konto får du pengarna via en utbetalningsavi.

 

Räkna ut din ersättning

Räkna ut din dagersättning