Hoppa till huvudinnehållet

61 år eller äldre

Särskild ersättning till äldre arbetstagare är ett separat avtal för dig som har fyllt 61 år när du sägs upp och som efter avslutad a-kasseperiod bestämmer dig för att inte längre stå till arbetsmarknadens förfogande.

Ersättningen är ett fast belopp per månad som motsvarar 60 procent av din genomsnittliga lön 12 månader före uppsägningen. Du har rätt till ersättning till och med kalendermånaden innan du fyller 65 år. Ersättningen betalas ut av din tidigare arbetsgivare men du ansöker hos Omställningsfonden.

För att ha rätt till ersättningen krävs att du:

  • Är uppsagd från en tillsvidareanställning i en kommun eller en region.
  • Har minst tio års sammanhängande anställning enligt AB med minst 40 procents sysselsättningsgrad hos kommunal arbetsgivare (kommun eller region)sedan minst tio år.
  • Har fyllt 61 år vid uppsägningstidpunkten.
  • Har förbrukat samtliga dagar med a-kassa, eller skulle ha förbrukat dem om du hade haft en arbetslöshetsförsäkring.

Avtalet gäller inte om du:

  • Har sagts upp efter att ha tackat nej till ett erbjudande om annat arbete hos arbetsgivaren som du borde ha godtagit.
  • Sägs upp på grund av arbetsbrist inom ett år från en verksamhetsövergång där du har motsatt dig en övergång av anställningen som du borde ha godtagit.
  • Är anställd i en arbetsmarknadspolitisk insats.
  • Har fått hel särskild avtalspension eller motsvarande förmån.
  • Har fyllt 65 år när anställningen upphör.

Ansökan

Du ansöker om ersättningen genom att fylla i nedanstående ansökningsblankett. Omställningsfonden vidarebefordrar sedan din ansökan till arbetsgivaren med en bilaga med de uppgifter som din arbetsgivare angav i anmälan till oss. Ansökan skickas till: Omställningsfonden, 118 82 Stockholm.

Ansökan om särskild ersättning till äldre arbetstagare (PDF)

Beslut och utbetalning

Det är din tidigare arbetsgivare som gör en bedömning om du har rätt till ersättningen och betalar ut den. Skulle du vara missnöjd med arbetsgivarens beslut vänder du dig direkt till din arbetsgivare eller till ditt fackförbund för hjälp med att bestrida beslutet.