Hoppa till huvudinnehållet

Kompetens- och omställningsavtal KOM-KR

Omställningsfondens verksamhet bygger helt och hållet på Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR som gäller från 1 maj 2020. Avtalet är ett kollektivavtal som är tecknat mellan SKR och Sobona på arbetsgivarsidan och Kommunal, OFR och AkdemikerAlliansen på den fackliga sidan.

Omställningsfonden är ett stöd för fack och arbetsgivare i samband med såväl uppsägningar på grund av arbetsbrist som när det gäller förebyggande insatser för att minska risken för framtida arbetsbrist. Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR med alla tillhörande bilagor finns tillsvidare att läsa och ladda ner på SKRs webbplats Överenskommelse om kompetens- och omställningsavtal KOM-KR.