Hoppa till huvudinnehållet

Omställningsbarometern: Q4 2022

497 medarbetare inom välfärden blev uppsagda på grund av arbetsbrist under 2022. Det är den lägsta siffran på sex år och mer än en halvering jämfört med 2021. Flest uppsägningar har skett i storstadsregionerna och den yrkesgrupp som drabbats hårdast är lärare.

Antal uppsagda

497 medarbetare inom välfärden blev uppsagda på grund av arbetsbrist under 2022. Flest uppsägningar har skett i storstadsregionerna och den yrkesgrupp som drabbats hårdast är lärare. 

Andel som fått hjälp till ny sysselsättning

Omställningsfonden stöttar medarbetare inom välfärden som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. De allra flesta, 87 procent, som lämnade Omställningsfonden 2022 gick vidare till ny sysselsättning. 74% fick ett nytt jobb och 13% påbörjade längre studier. Den genomsnittliga tiden till ny sysselsättning var 9 månader.

750 miljoner till förebyggande åtgärder i välfärdssektorn

Omställningsfonden arbetar även förebyggande med kompetensutveckling. Under åren 2021–2023 kan välfärdssektorn söka 750 miljoner kronor från Omställningsfonden för att kompetensutveckla medarbetare i förebyggande syfte och därmed förhindra framtida uppsägningar.

Yrkesgrupper med flest antal uppsagda på grund av arbetsbrist 2022:

Lärare 59
Fordonsförare 50
Personlig assistent 50
Handläggare 37
Ledningsarbete 28

Län med flest antal uppsagda inom välfärden 2022:

Västra Götaland 110
Stockholms län 102
Skåne  51
Gävleborg 38
Södermanland 21

Utveckling av antal uppsagda inom välfärden 2018-2022:Utvecklingsgraf av antal uppsagda

Publicerad 27 oktober 2022