Hoppa till huvudinnehållet

Omställningsbarometern: Q3 2022

Antalet uppsagda medarbetare inom välfärden minskade kraftigt under årets tre första kvartal jämfört med samma period 2021. Hittills i år har 393 medarbetare sagts upp på grund av arbetsbrist, jämfört med 857 personer i fjol.

Antal uppsagda

107 medarbetare i välfärdssektorn blev uppsagda på grund av arbetsbrist under årets tredje kvartal. Hittills i år har sammanlagt 393 medarbetare sagts upp, en 54-procentig minskning jämfört med de 857 medarbetare som blev uppsagda under samma period 2021. De yrkesgrupper som har flest uppsagda är fordonsförare, lärare, personliga assistenter, handläggare och personer i ledande befattningar.

Andel som fått hjälp till ny sysselsättning

Omställningsfonden stöttar medarbetare inom välfärden som blivit uppsagda. De allra flesta, 89 procent, som lämnade Omställningsfonden under årets tre första kvartal gick vidare till ny sysselsättning. 76 procent fick nytt jobb och 13 procent påbörjade längre studier. Av de som får hjälp av Omställningsfonden tar det i snitt sju månader att komma till en ny sysselsättning.

Yrkesgrupper med flest antal uppsagda på grund av arbetsbrist, Q1–Q3 2022:

Fordonsförare 50
Lärare 50
Personlig assistent 36
Handläggare 27
Ledningsarbete 23

Län med flest antal uppsagda inom välfärden, Q1-Q3 2022:

Västra Götaland 100
Stockholms län 85
Gävleborg 31
Skåne 30
Södermanland 19

Utveckling av antal uppsagda inom välfärden:

Publicerad 27 oktober 2022