Hoppa till huvudinnehållet

Omställningsbarometern: Q2 2022

Nedsatt arbetsförmåga var den vanligaste anledningen till avslutad anställning inom välfärdssektorn under det första halvåret 2022.


Totalt var det 595 medarbetare inom välfärden som sades upp eller vars anställning avslutades på grund av nedsatt arbetsförmåga under det första halvåret 2022. Av dessa sades 286 upp på grund av arbetsbrist och 309 anställningar avslutades på grund av nedsatt arbetsförmåga. Under helåret 2021 var motsvarande siffror 1 040 uppsägningar på grund av arbetsbrist och 637 avslutade anställningar.

Undersköterskor följt av förskollärare och vårdbiträde är de vanligaste yrkesgrupperna vars anställning har avslutats på grund av nedsatt arbetsförmåga under det första halvåret 2022. Bland de medarbetare som sagts upp på grund av arbetsbrist är fordonsförare, lärare och personlig assistent de mest representerade yrkena under samma period.

Andel som fått hjälp till ny sysselsättning

Omställningsfonden stöttar medarbetare inom välfärden som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist eller som gjort en överenskommelse om att avsluta anställningen på grund av nedsatt arbetsförmåga. De allra flesta som sagt upp på grund av arbetsbrist, 90 procent, som lämnade Omställningsfonden under det första och andra kvartalet 2022 gick vidare till ny sysselsättning. 76 procent fick nytt jobb och 14 procent påbörjade längre studier.

Yrkesgrupper med flest antal uppsagda på grund av arbetsbrist, Q1–Q2 2022:

Fordonsförare 50
Lärare  38
Personlig assistent 24

Yrkesgrupper med flest antal avslutade anställningar på grund av nedsatt arbetsförmåga, Q1–Q2 2022:

Undersköterska 93
Förskollärare 27
Vårdbiträde 21


Utveckling av antal uppsagda inom välfärden på grund av arbetsbrist:

Utveckling av antal avslutade anställningar inom välfärden på grund av nedsatt arbetsförmåga:

Publicerad 12 juli 2022