Hoppa till huvudinnehållet

Omställningsbarometern: Q1 2022

Under det första kvartalet 2022 blev 135 medarbetare inom välfärden uppsagda på grund av arbetsbrist. Jämfört med motsvarande period förra året har antalet uppsagda minskat med 57 procent.


135 uppsagda medarbetare i välfärdssektorn på grund av arbetsbrist under årets första kvartal innebär den lägsta kvartalssiffran sedan 2017. Jämfört med samma period 2021 har uppsägningarna minskat med 57 procent. De yrkesgrupper med flest uppsagda medarbetare är fordonsförare, lärare, ledningsarbete, personlig assistent och behandlingsassistent/specialpedagog.

Andel som fått hjälp till ny sysselsättning

Omställningsfonden stöttar medarbetare inom välfärden som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. De allra flesta, 89 procent, som lämnade Omställningsfonden under första kvartalet 2022 gick vidare till ny sysselsättning. 75 procent fick nytt jobb och 14 procent påbörjade längre studier.

Yrkesgrupper med flest antal uppsagda Q1 2022

Fordonsförare 33
Lärare 13
Ledningsarbete 9
Personlig assistent 9
Behandlingsassistent/Socialpedagog 9


Län med flest antal uppsagda Q1 2022

Västra Götaland 57
Stockholm 19
Skåne 10


Grafik: Utveckling av antal uppsagda inom välfärden

Publicerad 13 april 2022