Hoppa till huvudinnehållet

Nöjdhet

Här redovisar vi statistik på hur nöjda våra jobbsökare och arbetsgivare är med oss som verksamhet. Varje år genomför Omställningsfonden en enkät bland jobbsökare och arbetsgivare för att mäta såväl nöjdhet som kännedom. 

Nöjda jobbsökare 2020

Nöjdheten bland Omställningsfondens jobbsökare är god. 83 procent ger ett mycket positivt helhetsbetyg till Omställningsfonden. Det är vi glada för men kommer fortsätta arbetet med att ytterligare öka nöjdheten.

Jobbsökarna anger att de är mest nöjda med engagemanget och stödet att komma vidare i jobbsökningsprocessen. Svarsfrekvensen bland jobbsökare är 38 procent.

Nöjda arbetsgivare 2020

Arbetsgivarna är sammanfattningsvis mycket nöjda med stödet från Omställningsfonden och ger ett helhetsbetyg på 85 procent.

Arbetsgivarna anger att de är mest nöjda med hur lätt det är att komma i kontakt med Omställningsfonden samt att vi agerar snabbt när arbetsgivaren har behov av stöd. Svarsfrekvensen bland arbetsgivare är 33 procent. 

Nöjda arbetsgivare - förebyggande insatser 2020

Arbetsgivarna är sammanfattningsvis mycket nöjda med stödet från Omställningsfonden gällande förebyggande insatser och ger ett helhetsbetyg på 75 procent.

Arbetsgivarna anger att de är mest nöjda med hur lätt det är att komma i kontakt med Omställningsfonden samt att vi ger ett aktivt stöd i arbetet med förebyggande insatser. Svarsfrekvensen bland arbetsgivare är 31 procent.