Hoppa till huvudinnehållet

Förebyggande insatser

Här redovisar vi statistik för förebyggande insatser. Med hjälp av medel avsatta för förebyggande insatser kan arbetsgivare möta förändrade kompetens- och bemanningsbehov och därigenom få förutsättningar för ett framgångsrikt omställningsarbete som är till nytta för både medarbetare, arbetsgivare och samhället i stort.

Godkända insatser 2020

Omställningsfonden godkände under 2020 totalt 1 431 anmälningar om insatser fördelat på 343 arbetsgivare. Värdet på insatserna uppgick till 229 Mkr. Fler än 11 000 medarbetare omfattades av de förebyggande insatserna under 2020, fördelat enligt följande: 

Område Antal personer i procent
Kompetenshöjande insatser 98,2%
Coachning och stödsamtal 1,5%
Ohälsa 0,2%

Yrkesgrupper med flest medarbetare i kompetenshöjande insatser 2020

Yrkesgrupper Antal personer 
Ledningsarbete 1162
Handläggare 857
Sjuksköterska 685
Barnskötare 681
Lärare 618

Fördelning av kön 2020

75 procent av alla insatser omfattade kvinnor, 25 procent omfattade män, fördelat enligt följande: 

Område Kvinnor Män
Kompetens 74% 26%
Coachning och stödsamtal 83% 17%
Ohälsa 73% 27%

.....................................................................................................................................

Godkända insatser 2017-2019

Under perioden 2017-2019 godkände Omställningsfonden 3 550 anmälningar om insatser till ett värde av 597 Mkr, fördelat på cirka 400 arbetsgivare. Närmare 42 000 medarbetare tog del av insatserna, fördelat enligt följande: 

Område Antal personer i procent
Kompetenshöjande insatser 96%
Coachning och stödsamtal 3%
Ohälsa 1%

Yrkesgrupper med flest medarbetare i kompetenshöjande insatser 2017-2019

Yrkesgrupper Antal personer 
Undersköterska 5221
Ledningsarbete 4197
Vårdbiträde 2700
Handläggare 2491
Barnskötare 2291

Fördelning av kön 2017-2019

75 procent av alla insatser omfattade kvinnor, 25 procent omfattade män, fördelat enligt följande: 

Område Kvinnor Män
Kompetens 76% 24%
Coachning och stödsamtal 74% 26%
Ohälsa 85% 15%