Hoppa till huvudinnehållet

Vision & värderingar

Vi hjälper och stöttar anställda som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb, studier eller att starta eget. Vi finns till för alla som jobbar i kommuner och regioner samt företag och kommunalförbund som är medlemmar i Sobona.

Omställningsfonden är en icke vinstdrivande stiftelse som ägs av Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona samt fackförbunden Kommunal, OFR och AkademikerAlliansen. Vi stöttar 1 000 organisationer och företag med cirka 1,3 miljoner medarbetare i samband med omställningar.

Vår vision

Alla som kan och vill arbeta ska också ha ett arbete att gå till.

Vår mission

Att tillsammans med varje jobbsökare snabbt ta fram individanpassade handlingsplaner som skapar aktivitet, engagemang och förkortar vägen till ett nytt jobb.

Det som driver oss

Fokus på nytt jobb
Vårt fokus är alltid att hjälpa varje jobbsökare att hitta ett nytt jobb. Vi har även möjlighet att erbjuda tidsbegränsade ekonomiska förmåner under övergången från det gamla jobbet till det nya, men ett nytt jobb innebär alltid större långsiktig trygghet än olika tillfälliga ekonomiska förmåner.

Snabbt agerande
Vi startar det aktiva omställningsarbetet så fort som möjligt efter en uppsägning, allra helst medan den som blivit uppsagd fortfarande är kvar på sitt gamla jobb. För ju tidigare omställningsarbetet kan starta, desto kortare kan vägen till det nya jobbet bli.

Stark vilja
Vi engagerar, förbereder och stöder varje jobbsökare att själv söka nytt jobb, eftersom ömsesidigt engagemang och en stark vilja är en förutsättning för ett snabbt och effektivt omställningsarbete.

Individuella lösningar
Vi är övertygade om att ett aktivt omställningsarbete som utgår från varje jobbsökares egna förutsättningar, ökar möjligheterna att snabbt få ett nytt jobb eller att starta eget företag. Därför börjar alltid vårt arbete med att gemensamt ta fram en individuell handlingsplan för varje enskild jobbsökare.

Stöd för jobbsökare