Hoppa till huvudinnehållet

Vad gör Omställningsfonden

Omställning handlar om att hjälpa människor som blivit uppsagda till ett nytt jobb. Vår vision är att alla som kan och vill arbeta ska också ha ett arbete att gå till. För oss betyder det att vi tillsammans med varje jobbsökare snabbt ska ta fram en plan att jobbsökaren så fort som möjligt ska hitta ett nytt jobb, starta eget eller börja studera.

Vårt huvuduppdrag är att hjälpa personer som sagts upp på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb. I vissa fall behöver jobbsökare hjälp att skriva cv, i andra fall kan det handla om coachning. Det kan också innebära kortare yrkesutbildningar eller validering av kunskaper för att öka anställningsbarheten. Varje plan är anpassad efter jobbsökarens behov och upplägget är helt individuellt.

Tidig lokal omställning

Sedan 2017 arbetar vi också med tidig lokal omställning, TLO-KL, som är en bilaga till Omställningsavtalet KOM-KL. Överenskommelsen innebär nya möjligheter att arbeta med omställning. Det kan ske genom kompetensutveckling, genom omställningsstöd för en ny tjänst efter avslutad rehabilitering eller genom att erbjuda samtalsstöd/coachning till chefer och medarbetare i en övertalighetssituation.

Vår historia

Vår historia är relativt kort men desto mer händelserik. Verksamheten startade 2012 och baseras på ett kollektivavtal, KOM-KL, mellan Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, samt Arbetsgivarorganisationen Sobona och fackförbunden Kommunal, OFR samt AkademikerAlliansen.

Omställningsavtalet omfattar cirka 1,3 miljoner anställda inom kommuner, regioner samt företag och kommunalförbund som är medlemmar i Sobona (fd Pacta).

Mellan KFS-företagens Trygghetsfond och Omställningsfonden finns sedan 2018 ett avtal som innebär att KFS-företagens Trygghetsfond köper service av Omställningsfonden. Detta gäller även 2020 med fortsatt arbete mot det inriktningsbeslut som är taget för KFS-företagens Trygghetsfond.

Finansiering

Arbetsgivare som är medlemmar i SKR betalar 0,1 procent av den totala årslönesumman till Omställningsfondens aktiva insatser. Ekonomiska förmåner faktureras efterhand när de uppstår. Företag inom Sobona betalar 0,3 procent av årslönesumman för både aktiva insatser och ekonomiska förmåner.

Korta fakta

77 % av jobbsökarna får nytt jobb, 16 % studerar. Nästan 30 % av jobbsökarna får nytt nytt arbete redan innan sin sista anställningsdag. I genomsnitt tar det sju månader för en jobbsökare att hitta en ny sysselsättning.