Hoppa till huvudinnehållet

Styrelse & beredare

Omställningsfondens styrelse består av tolv ledamöter från SKL, Sobona, Kommunal, OFR samt AkademikerAlliansen. Deras uppgift är att se till att verksamheten sköts på rätt sätt och att Omställningsfonden lever upp till sina mål.

Hälften av styrelsemedlemmarna är utsedda av arbetsgivarsidan, det vill säga SKL och Sobona. Hälften är utsedda av fackförbunden.

Ordinarie styrelseledamöter

Ulf Olsson,  ordförande, SKL

Anna Hård af Segerstad, SKL

Joakim Larsson, SKL

Mats Johansson, SKL

Niclas Lindahl, Sobona

Anne-Maria Carlsgård, Kommunal

Lenita Granlund, Kommunal, vice ordförande                        

Lars Fresker, OFR                      

Veronica Magnusson, OFR

Ove Rang, AkademikerAlliansen               

Suppleanter

Catarina Deremar, SKL

Karin Engdahl, SKL

Ola Karlsson, SKL

Vakant, SKL

Vakant, Sobona

Johan Ingelskog, Kommunal

Lena Byström, Kommunal

Eva Fagerberg, OFR

Åsa Fahlén, OFR

Maria Andrén Bergström, AkademikerAlliansen

Beredare

Styrelsen utser en beredningsgrupp som representerar parterna. Beredningsgruppen arbetar med och går igenom ärenden inför styrelsens beslut så att ärendena får en allsidig bedömning och förankring i respektive organisation. 

Ordinarie: Sabina Bajraktarevic, SKL/Sobona, Donovan Häll, SKL/Sobona, Lars Fischer, Kommunal, Joakim Lindström, OFR, Marie Thuresson, AkademikerAlliansen.

Ersättare: Cecilia Tazewell, Sobona, Johan Thörn, SKL, Marie Åberg, Kommunal, Erik Hallsenius, OFR, Anette Andsten, AkademikerAlliansen