Hoppa till huvudinnehållet

Styrelse & beredare

Omställningsfondens styrelse består av tolv ledamöter från SKR, Sobona, Kommunal, OFR samt AkademikerAlliansen. Deras uppgift är att se till att verksamheten sköts på rätt sätt och att Omställningsfonden lever upp till sina mål.

Hälften av styrelsemedlemmarna är utsedda av arbetsgivarsidan, det vill säga SKR och Sobona. Hälften är utsedda av fackförbunden.

Ordinarie styrelseledamöter

Joakim Larsson, ordförande, SKR

Lenita Granlund, vice ordförande, Kommunal     

Elisabeth Unell, SKR

Niclas Lindahl, SKR

Ulf Olsson, SKR

Kenneth Östberg, Sobona

Anne-Maria Carlsgård, Kommunal                  

Lars Fresker, OFR                      

Veronica Magnusson, OFR

Magnus Berg, AkademikerAlliansen               

Suppleanter

Anders Sellström, SKR

Helena Proos, SKR

Leif Sandberg, SKR

Robert Johansson, SKR

John Nilsson, Sobona

Johan Ingelskog, Kommunal

Lena Byström, Kommunal

Eva Fagerberg, OFR

Åsa Fahlén, OFR

Maria Andrén Bergström, AkademikerAlliansen

Beredare

Styrelsen utser en beredningsgrupp som representerar parterna. Beredningsgruppen arbetar med och går igenom ärenden inför styrelsens beslut så att ärendena får en allsidig bedömning och förankring i respektive organisation. 

Ordinarie: Sabina Bajraktarevic, SKR/Sobona, Donovan Häll, SKR/Sobona, Lars Fischer, Kommunal, Joakim Lindström, OFR, Marie Thuresson, AkademikerAlliansen.

Ersättare: Cecilia Tazewell, Sobona, Johan Thörn, SKR, Marie Åberg, Kommunal, Erik Hallsenius, OFR, Anette Andsten, AkademikerAlliansen