Hoppa till huvudinnehållet

​Var fjärde tror på karriärbyte inom de närmaste fem åren

Svensk arbetsmarknad har påverkats hårt av coronapandemin och historiskt höga arbetslöshetssiffror är att vänta det kommande året. Men de flesta som arbetar är positiva till att byta yrke om de blir uppsagda, givet att de får stöd och hjälp. En fjärdedel tror också att de kommer byta karriär eller yrke de närmaste fem åren. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Omställningsfonden.

– Redan före covid-19 stod den svenska arbetsmarknaden inför stora utmaningar. Att satsa på kompetensutvecklande åtgärder för att hjälpa människor i arbete är därför viktigare än någonsin, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.
Sifoundersökningen som genomfördes mitt under pandemin i maj 2020 visar bland annat att drygt en fjärdedel av de som arbetar, 27 procent, bedömer det som sannolikt att de byter yrke eller karriär inom de närmaste fem åren. Undersökningen visar också att de flesta, 77 procent, är positiva till att byta yrke om de blir uppsagda, under förutsättning att de får stöd och hjälp med kompetensutveckling.

– Det kommer bli nödvändigt att ständigt vidareutbilda sig och ställa om sina kompetenser för att förbli anställningsbar genom hela arbetslivet. Men för att det ska bli enklare krävs en rad politiska åtgärder, säger Eva Wikström.

I dag släpper Omställningsfonden rapporten ”Att framtidssäkra kompetens”, som handlar om behoven på arbetsmarknaden nu och i framtiden. I rapporten presenterar Omställningsfonden tre nödvändiga reformer för att säkra en långsiktig kompetensförsörjning på arbetsmarknaden genom livslångt lärande och karriärväxling.

– Att satsa på kompetensutvecklande åtgärder är bra för medarbetare, arbetsgivare och samhället i stort. Den enskilda medarbetaren investerar i sin karriärutveckling samtidigt som arbetsgivaren kan rekrytera rätt kompetenser. På så sätt kan vi stärka den svenska arbetsmarknaden, både nu i kris och på lång sikt, säger Eva Wikström.

Omställningsfondens tre förslag på reformer:

1. Ökade möjligheter till validering
. Ett nationellt system för validering behöver bli verklighet och finansieras av staten, för att säkerställa likvärdiga förutsättningar oavsett var i landet du bor. Det krävs också gemensamma riktlinjer för valideringsprocessen. Det är dock viktigt med flexibilitet, så att det går snabbt för personen att komma i arbete eller vidare till studier utan onödiga steg och formalia.

2. Utbildning under hela livet. En helt avgörande faktor för att människor ska kunna skaffa sig en ny utbildning är att de kan försörja sig under studietiden. Nivån på studiestödet behöver ökas för att en yrkesverksam person med familj ska kunna se vidareutbildning som ett realistiskt alternativ. Möjligheten att få extra veckor av studiestöd bör av arbetsmarknadsskäl utvidgas.

3. Utbildningsplatser i hela landet. Människor måste ges möjlighet till kompetensutveckling oavsett var de bor. Det är angeläget att tillgången till distansutbildningar ökar, både för att öka tillgången till studier för personer som bor i glesbygden och för att möjliggöra arbete och studier samtidigt.

Om Sifoundersökningen

Sifoundersökningen genomfördes som en webbaserad enkät under perioden 8–20 maj 2020. 

775 personer som arbetar svarade på frågan:
Hur sannolikt är det att du byter karriär/yrke inom fem år? Alltså skaffar nytt yrke eller går en utbildning för att byta yrke.
Mycket sannolikt: 8,6 procent
Ganska sannolikt: 18,6 procent
Ganska osannolikt: 34,1 procent
Mycket osannolikt: 33,3 procent
Tveksam, vet ej: 5,3 procent

798 personer som arbetar svarade på frågan:
Vilken är din inställning till att byta yrke om du blir uppsagd från ditt arbete, under förutsättning att du får stöd och hjälp med kompetensutveckling?
Mycket positiv: 30,4 procent
Ganska positiv: 46,5 procent
Ganska negativ: 10,8 procent
Mycket negativ: 4,0 procent
Tveksam, vet ej: 8,2 procent

Publicerad 10 september 2020 Pressmeddelande

Fler nyheter

4 av 10 saknar möjlighet till kompetensutveckling

Fyra av tio yrkesarbetande svenskar, 39 procent, saknar möjlighet till kompetensutveckling på jobbet. Samtidigt är en klar majoritet intresserad av att utveckla sin kompetens. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Omställningsfonden.

Pressmeddelande

Inget vanligt år i år

Redan innan covid-19 stod den svenska arbetsmarknaden inför förändrade kompetensbehov till följd av digitaliseringen – en omställning som ökat i snabb takt under pandemin. Det medför ökade krav på ny kompetens hos medarbetare samtidigt som vissa jobb väntas försvinna.

Blogginlägg

​750 miljoner till kompetensutveckling i välfärden

Undersköterskor, socialsekreterare och lärare är några av de 120 yrkesgrupper som gynnas när välfärdssektorn får 750 miljoner kronor till kompetensutveckling och omställning. Satsningen genomförs av Omställningsfonden på uppdrag av arbetsmarknadens parter inom välfärden, och sträcker sig över tre år.

Pressmeddelande

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef