Hoppa till huvudinnehållet

Inget vanligt år i år

2020 lider mot sitt slut och vi kan konstatera att det inte varit något vanligt år utan ett år som helt och hållet överskuggats av den pandemi som fortfarande pågår. Tusentals människor har förlorat sina jobb och arbetslösheten ligger på hög nivå. Redan innan covid-19 stod den svenska arbetsmarknaden inför förändrade kompetensbehov till följd av digitaliseringen – en omställning som ökat i snabb takt under pandemin. Det medför ökade krav på ny kompetens hos medarbetare samtidigt som vissa jobb väntas försvinna.

Samtidigt som arbetslösheten ökat under pandemin så är behovet av arbetskraft inom välfärdssektorn stort. De kommande tio åren förväntas antalet barn, unga och framförallt äldre öka vilket ställer stora krav på kommuner, regioner och kommunala företag. För att även fortsättningsvis ge en bra samhällsservice behövs därför kompetenta och välutbildade medarbetare och en beredskap inför förändringar.

Ett sätt att möta behovet av kompetens i verksamheterna är att kompetensutveckla befintliga medarbetare för nya eller delvis nya arbetsuppgifter. Sedan maj 2020 har vi ett nytt kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR, där stort fokus ligger på att arbeta förebyggande och kompetensutveckla medarbetare för att på så sätt minimera riskerna för uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Många organisationer har kommit igång med det förbyggande arbetet, men långt ifrån alla. Känner du att din organisation behöver stöd att komma igång eller stöd att komma vidare i processen hjälper vi gärna till! Kanske kan det handla om en workshop, ett seminarium eller en informationsträff. Tveka inte att kontakta din rådgivare oavsett om det gäller en kickstart eller en fortsättning.

--------------------------------------------------------
Eva Wikström, vd på Omställningsfonden

Publicerad 16 december 2020 Blogginlägg

Fler nyheter

4 av 10 saknar möjlighet till kompetensutveckling

Fyra av tio yrkesarbetande svenskar, 39 procent, saknar möjlighet till kompetensutveckling på jobbet. Samtidigt är en klar majoritet intresserad av att utveckla sin kompetens. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Omställningsfonden.

Pressmeddelande

​750 miljoner till kompetensutveckling i välfärden

Undersköterskor, socialsekreterare och lärare är några av de 120 yrkesgrupper som gynnas när välfärdssektorn får 750 miljoner kronor till kompetensutveckling och omställning. Satsningen genomförs av Omställningsfonden på uppdrag av arbetsmarknadens parter inom välfärden, och sträcker sig över tre år.

Pressmeddelande

Ökad arbetslöshet under pandemin

​Trots stor brist på kompetens ökar antalet uppsägningar i välfärdssektorn. Fram till sista november har 1 738 jobbsökare anmälts till Omställningsfonden, jämfört med 1 256 vid förra årsskiftet, vilket är en ökning på 38 procent.

Nyhet

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef