Hoppa till huvudinnehållet

Regeringens förslag om bättre studiestöd viktigt steg mot livslångt lärande

Regeringens förslag om mer generösa villkor för äldre som vill vidareutbilda sig är ett viktigt steg för att underlätta kompetensutveckling och karriärväxling. Samtidigt efterlyser Omställningsfonden fler utbildningsreformer för att rusta Sverige inför framtidens arbetsmarknad.

– Den utbildning vi skaffade i 20-årsåldern räcker inte för ett helt arbetsliv. Det är väldigt glädjande att regeringen har lyssnat på arbetsmarknadens parter i den här frågan. Däremot är det tråkigt att nivån på studiestödet inte kommer att förändras, det är en viktig förutsättning för att en yrkesverksam person med familj ska se vidareutbildning som ett realistiskt alternativ, säger Eva Wikström, vd för Omställningsfonden.


I promemorian Bättre studiestöd för äldre som regeringen nu skickar ut på remiss föreslås att villkoren för studiemedel högre upp i åldrarna förbättras. Möjligheten att ta studielån ökar från dagens 47 år till 51 år, och den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel och studiestartsstöd höjs från 56 till 60 år. Förslaget, som bygger på januariavtalet, kan träda i kraft tidigast 2021.

– Arbetsmarknaden förändras i snabb takt – både vidareutbildning och karriärväxling kommer att bli en naturlig del av yrkeslivet. Revideringen av studiestödet är en viktig del i att underlätta ett livslångt lärande, men det är långt ifrån tillräckligt. Politiken bör även verka för att ge högskolan och yrkeshögskolan en tydlig omställningsroll och öka möjligheterna till distansutbildning, säger Eva Wikström.

Omställningsfonden är en icke vinstdrivande stiftelse som ägs av parterna, med uppdrag att underlätta för omställning inom välfärdssektorn. Tidigare i år släppte Omställningsfonden rapporten Att utbilda oss genom hela arbetslivet, och presenterade tillsammans med parterna tre förslag på reformer som krävs för att Sverige ska kunna bibehålla konkurrenskraften på en global arbetsmarknad.

Omställningsfondens tre förslag på reformer:
1. Utbildning under hela livet. Regeringen bör ge högskolan och yrkeshögskolan i uppdrag att aktivt främja omställning för den etablerade arbetskraften, exempelvis genom att kursutbudet i högre grad anpassas för yrkesverksamma. Även yrkesvux bör få en tydligare omställningsroll för vuxna som vill karriärväxla till ett bristyrke. Det måste också bli lättare att få sin kompetens validerad genom ett statligt finansierat system, samtidigt som branschvalideringen värnas.

2. Utbildningsplatser i hela landet. Människor ska kunna vidareutbilda sig via vuxenutbildning, distansutbildning eller andra utbildningsvägar i hela landet. Exempelvis bör det alltid vara möjligt att tentera kurser på närmsta högskola. Staten bör ta ett större ansvar än i dag för att det ska finnas ett brett och likvärdigt utbildningsutbud som möter arbetsmarknadens behov i hela landet.

3. Utökat studiemedel för yrkesverksamma. En helt avgörande faktor för att människor ska kunna skaffa sig en ny utbildning och karriär är möjligheten att försörja sig under studietiden. I dag kan man få studiemedel till och med 56 års ålder, men redan vid 47 års ålder minskar antalet veckor som man kan ta studielån. Båda dessa åldersgränser måste höjas. Nivån på studiemedlen kan också behöva anpassas så att en yrkesverksam person med familj har råd att omskola sig.

Publicerad 18 december 2019 Pressmeddelande

Fler nyheter

​Var fjärde tror på karriärbyte inom de närmaste fem åren

Svensk arbetsmarknad har påverkats hårt av pandemin och historiskt höga arbetslöshetssiffror är att vänta det kommande året. Men de flesta som arbetar är positiva till att byta yrke om de blir uppsagda, givet att de får stöd och hjälp. En fjärdedel tror också att de kommer byta karriär eller yrke de närmaste fem åren. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Omställningsfonden.

Pressmeddelande

Uppsägningar ökar i välfärdssektorn

Närmare 1 000 medarbetare har sagts upp på grund av arbetsbrist från kommuner, regioner och kommunala företag under första halvåret i år. Det är en kraftig ökning jämfört med 2019 då drygt 660 medarbetare blev uppsagda. Yrkesrollerna varierar men den grupp som sticker ut något i statistiken är lärare. Totalt har 117 lärare sagts upp, varav 45 under juni månad.

Nyhet

​Ökade möjligheter till validering särskilt viktigt för välfärdssektorn

Omställningsfonden är övergripande till Valideringsdelegationens slutbetänkande ”Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande" och framhåller vikten av ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering. – Ökade möjligheter till validering är särskilt viktigt för välfärdssektorn, där kompetensförsörjningen är en stor utmaning, säger Eva Wikström,vd på Omställningsfonden,

Pressmeddelande