Hoppa till huvudinnehållet

HBV-hem fortsätter säga upp personal

Nästan 1 300 personer sades upp i välfärdssektorn på grund av arbetsbrist under 2019. En majoritet av dessa arbetade på boenden för ensamkommande flyktingbarn, så kallade HVB-hem. Det visar statistik från Omställningsfonden.

– Arbetsmarknaden i Sverige förändras. När välfärdens verksamheter förändras eller utvecklas ställs många gånger krav på ny kompetens hos medarbetarna för att klara helt eller delvis förändrade arbetsuppgifter. Att byta karriär mitt i livet har blivit vanligare och allt pekar på att det kommer att fortsätta så, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

I hela landet blev 1 264 personer som arbetade i kommuner, regioner och kommunala bolag uppsagda på grund av arbetsbrist under 2019. Det är en minskning med 11 procent jämfört med 2018. De flesta av förra årets uppsägningar skedde i små och medelstora kommuner och majoriteten av de uppsagda arbetade på HVB-hem. 

– Det är viktigt att ta hjälp av en omställningsorganisation när man som arbetsgivare tvingas säga upp medarbetare. Välfärdens verksamheter måste kunna anpassas utifrån nya förutsättningar och behov, men medarbetare som sägs upp ska alltid få ett bra stöd för att komma vidare till nytt jobb, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

De allra flesta, 93 procent, som fick stöd av Omställningsfonden under 2019 har fått ny sysselsättning. Hela 77 procent gick vidare till nytt jobb och 16 procent påbörjade längre studier.

– Det är positivt att så många har ny sysselsättning. Under året som gick var det rekordmånga som valde att satsa på längre utbildningar. Att så många väljer att utbilda sig är bra både för den enskilde som investerar i sin karriärutveckling och för de arbetsgivare som behöver rekrytera medarbetare med rätt kompetens, säger Eva Wikström.

Omställningsfondens uppdrag är att stödja och hjälpa medarbetare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist inom kommuner och regioner, samt företag och kommunalförbund som är anslutna till de kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona.

Publicerad 22 januari 2020