Hoppa till huvudinnehållet

Åldrande befolkning ställer krav på omställning i välfärdssektorn

Om tio år förväntas Sveriges folkmängd passera 11 miljoner. Den snabbaste ökningen sker i gruppen som är 80 år och äldre, som beräknas öka med nästan 50 procent. Detta kommer att ställa nya krav på omställning i välfärdssektorn, menar Omställningsfonden i en kommentar till SCB:s nyligen släppta befolkningsframskrivning.

– Det råder redan i dag stor brist på personal inom äldreomsorgen och det är svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens. En del av lösningen är att kompetensutveckla de som redan arbetar inom sektorn, säger Lars Hallberg, vd på Omställningsfonden.

Den 12 april släppte SCB sin prognos över Sveriges framtida befolkning åren 2019–2070. Under den kommande tioårsperioden förväntas barnafödandet öka med cirka fem procent jämfört med i dag. Antalet barn i förskole- och skolålder ökar också och blir cirka 136 000 fler än i dag. Snabbast ökning sker dock i gruppen 80 år och äldre. Denna åldersgrupp, som i dag är drygt en halv miljon personer, förväntas vara nästan 255 000 fler om tio år.

Sammantaget innebär SCB:s befolkningsframskrivning med större barnkullar och fler äldre ytterligare press på en redan hårt belastad välfärdssektor. Enligt beräkningar från SKL kommer 146 000 personer behöva nyanställas inom äldreomsorgen fram till år 2026.

– SCB:s prognos visar tydligt att fler ska nyttja välfärden framöver, samtidigt som den service som samhällsmedborgarna behöver och efterfrågar kommer att förändras. Därför är det viktigt att kommuner och regioner får stöd i att ställa om till nya förutsättningar samtidigt som de jobbar i välfärdssektorn i dag får möjlighet till kompetensutveckling, säger Lars Hallberg.  

Omställningsfondens uppdrag är att underlätta för omställning i välfärdssektorn. Som en del i det arbetet förvaltar Omställningsfonden 750 miljoner kronor som under en försöksperiod kan användas för att kompetensutveckla medarbetare för nya arbetsuppgifter inom exempelvis vård och omsorg. På så sätt kan arbetsgivare möta framtida rekryteringsbehov och samtidigt minimera risker för övertalighet.

– Många kommuner satsar i dag på att kompetensutveckla de som redan arbetar inom kommunen för att klara omställningen mot en större äldreomsorg. Exempelvis har Umeå kommun satsat på att utbilda medarbetare inom enheten för ensamkommande flyktingbarn till undersköterskor för att ge möjlighet till nytt arbete om de måste sägas upp från sin nuvarande tjänst, säger Lars Hallberg.

För mer information, kontakta gärna:
Anita Grönberg, verksamhetschef Omställningsfonden, 08-452 78 06, anita.grönberg@omstallningsfonden.se

Publicerad 24 april 2019